Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1984, Tom 28, Numer 11(323)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
List przewodniczącego komitetu wykonawczego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jana Dobraczyńskiego Jan Dobraczyński s. 1
Adwokatura Polska wczoraj i dziś Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 2-12
Obchody 40-lecia Polski Ludowej w adwokaturze Edmund Mazur s. 12-15
Głos dziekana Rady Adwokackiej na temat korporacji zawodowej Jerzy Sieklucki s. 15-17
Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej Lucjan Ostrowski s. 17-23
System zaopatrzenia emerytalnego twórców s. 23-37
O właściwe miejsce dla wiktymologii Juliusz Leszczyński s. 37-45
Czy byliśmy pierwsi? Zdzisław Krzemiński s. 46-48
Kartki z historii M. Iwanowska s. 48-50
Między nami Leszek Stugocki s. 50-59
Protokoły - imponderabilia - konsekwencje Janusz Nowacki s. 59-64
"Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia", Maria Jędrzejewska, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Dalka Maria Jędrzejewska s. 65-72
"The victim in international perspective", H. J. Schneider, Berlin — New York 1982 : [recenzja] Krzysztof Kubala H. J. Schneider (aut. dzieła rec.) s. 72-74
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Jacek Trawczyński Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Prasa o adwokaturze s. 76-87
Kronika s. 87-90