Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1990, Tom 34, Numer 1(385)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustrojowe gwarancje niezawisłości sądów Tadeusz M. Grabowski s. 1-10
Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jerzy Modrzejewski Józef Okolski s. 10-22
Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw gospodarczych Teresa Misiuk s. 23-36
Postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi Sławomir Dalka s. 36-49
Problemy współdziałania przestępnego "de lege ferenda" Leon Tyszkiewicz s. 50-61
Miscellanea karno-procesowe : zastosowanie art. 31 k.p.k. wobec sędziego II instancji Roman Łyczywek s. 61-62
Wspomnienia : adwokat Stefan Korboński Karol Pędowski s. 63-66
Wspomnienia : adwokat Stefan Wacław Sikorski Ferdynand Rymarz s. 66-68
Wspomnienia pośmiertne : adwokat Jerzy Skorżyński (23.XI.1913-14.VII.1989) Tadeusz Badowski s. 68-70
"Kodeks handlowy z komentarzem", oprac. Józef Zejda, Łódź 1988 : [recenzja] Wiesław Łukawski Józef Zejda (aut. dzieła rec.) s. 70-76
Skład osobowy nowo powołanych organów adwokatury s. 77-78
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1988 r. (WZP 4 Leszek Sługocki s. 78-81
Prasa o adwokaturze E. M. s. 82-99
Kronika : z życia izba adwokackich J. C. Maciej Korta Aleksander Maj Andrzej Malicki Stanisław Śniechórski s. 99-114
Biegi Przełajowe Adwokatury Stanisław Rymar s. 114
VII Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwokatów "Kaszuby 89" Sławomir Ciemny Stanisław Rymar s. 115-117
Współpraca palestry z WKM "Sparta" w Izbie wrocławskiej Andrzej Malicki s. 117-118
Udział polskiej adwokatury w UIA Zbigniew Czerski s. 118-119
Statut Międzynarodowego Związku Adwokatów (UIA) Lech Zbierański (tłum.) s. 119-127
Regulamin Komisji "Obrona obrony" UIA Janusz Krzaczek (tłum.) s. 127-128