Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1990, Tom 34, Numer 2-3(386-387)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura pomorska w okresie międzywojennym (1920-1939) Wacław Zarzycki s. 1-16
Roszczenie alimentacyjne obywateli polskich w orzecznictwie sądów RFN Jan Ciszewski s. 16-25
W sprawie skuteczności umów sprzedaży zawieranych przez nie umocowanych pracowników przedsiębiorstw państwowych Marek Jasiakiewicz s. 26-36
Problem odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego do pełnomocnika w procesie karnym Stanisław Oczki s. 37-50
Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie rewizyjnej Alfred H. Michalczyk s. 50-56
Problematyka dot. przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 57-63
Zniewaga orła legionowego Julian Roztoczyński s. 63-64
Wspomnienie pośmierne o adw. drze Edwardzie Szwedku (1916-1988) Witold Knoppek s. 65-66
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Władysław Kordasiewicz Andrzej Sanecki s. 67-68
Refleksje nad czwartym tomem pamiętników gen. J. Kuropieski Roman Łyczywek s. 68-71
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1987 r., III CZP 25 Tadeusz Felski s. 71-76
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1987 r., I CR 120 Sławomir Dalka s. 76-82
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1988 r., I KR 60 Michał Herman s. 82-86
Niektóre aspekty działania międzynarodowego instytutu prawa humanitarnego Michał Herman s. 86-92
Procedura angielskiego prawa zwyczajowego Liwiusz Ilasz s. 93-95
Informacje Krzysztof Piesiewicz s. 96