Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1986, Tom 30, Numer 1(337)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W przededniu wyborów do organów samorządu adwokackiego Zygmunt Skoczek s. 1-5
Nabycie własności samochodu : (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego) Mirosław Nesterowicz s. 5-15
Adwokat a opieka dyplomatyczna Jan Sandorski s. 15-24
Doraźna obsługa prawna państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych : (wybrane zagadnienia) Zygmunt Sekułowicz s. 25-34
Spory między dyrektorem a radą pracowniczą przedsiębiorstwa państwowego oraz udział radcy prawnego w tych sporach Janina Kruszewska s. 34-44
Dezinformacja polskiego organu państwowego Henryk Popławski s. 45-57
Penalizacja uiszczenia grzywny nie przez skazanego Leszek Sługocki s. 57-65
W kwestii odrzucenia skargi w postępowaniu przez NSA Małgorzata Niezgódka-Medkova s. 66-72
Miscellanea karno-procesowe (II) Roman Łyczywek s. 72-76
Z konferencji na temat roli kodeksu postępowania administracyjnego w doskonaleniu administracji państwowej Stefan Mizera s. 76-78
III Ogólnopolski Rajd Górski Adwokatów w Góry Stołowe w dniach od 19 do 22 września 1985 r. Stanisław Janikowski s. 78-79
Adwokat Aleksander Borecki (1922-1984) Andrzej Rajpert s. 79-81
"Wandalizm - aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne", red. Brunon Hołyst, Warszawa 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 81-90
"Grzywna w procesie karnym i polityce karnej Ludowej Republiki Bułgarii", [b.m.] 1985 : [recenzja] Leszek Sługocki s. 91-93
"Oratorskoje iskusstwo w sudie : izdatielstwo leningradskogo uniwiersitieta", N.S. Aleksiejew, Z. W. Makarowa, Leningrad 1985 : [recenzja] Ryszard A. Stefański N.S. Aleksiejew (aut. dzieła rec.) Z W. Makarowa (aut. dzieła rec.) s. 93-98
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej - w dniach 26 i 27 października 1985 r. (X) Waldemar Jeliński s. 98-101
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 101
Ogólnopolska Konferencja Specjalistyczna w Grzegorzewicach s. 101-102
Nowe komisje terenowe współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury s. 102
Klub Adwokatów Plastyków w Szczecinie s. 102-103
Doroczne zebranie plenarne Ośrodka Badawczego Adwokatury Jadwiga Rutkowska s. 103
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1984 r., II KR 207 Bolesław Kurzępa s. 104-106
Prasa o adwokaturze S. M. s. 106-111
Kronika centralna : skład osobowy Trybunału Konstytucyjnego i jego zadania S. M. s. 111-112
Czasopismo prawnicze dla radców prawnych S. M. s. 112
Wizyta prawniczej delegacji chińskiej w Muzeum Adwokatury S. M. s. 112-113
Z życia izb adwokackich : izba bielska Filip Rosengarten s. 113
Izba koszalińska Dominik Maciołek s. 113
Nowe opracowanie historii adwokatury austriackiej Zdzisław Krzemiński s. 114-116
Sprostowania s. 116
Komunikat s. 116