Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1986, Tom 30, Numer 2(338)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trybunał Konstytucyjny a adwokatura Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 1-8
Opłaty za czynności adwokackie i zasady ich wykorzystania Jerzy Gniewiewski s. 8-12
O adwokaturze i jej samorządzie Edmund Mazur s. 12-16
Adwokatura i nauka : (uwagi w związku z projektowaną sesją) Roman Łyczywek s. 16-20
Podmiotowość przedsiębiorstw zagranicznych oraz przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym Andrzej Harla s. 20-30
Rola Sądu Najwyższego w zakresie kształtowania przepisów o ochronie praw dzieci wychowywanych w rodzinach pracowniczych Andrzej Świątkowski s. 30-41
Naruszenie przepisów dotyczących ochrony obligatoryjnej w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 41-45
Radca prawny jako pełnomocnik procesowy przedsiębiorstwa państwowego Sławomir Dalka s. 45-52
Miscellanea karno-procesowe (III) : wnioski rewizji a granice wymiaru kary w sądzie rewizyjnym Roman Łyczywek s. 52-54
O popularyzatorskiej serii wydawniczej "Prawo dla każdego" Halina Wierzchowska s. 54-56
Nowe czasopismo prawnicze: "Biuletyn Informacyjny Radców Prawnych" Stefan Mizera s. 56-57
Każdego to czeka Jerzy Klewin s. 57-59
Jeszcze o Domu Adwokata Seniora Karol Pędowski s. 60-62
Adwokat Edmund Donicz (1909-1985) Filip Rosengarten s. 62-63
Adw. Maksymilian Domagała [wspomnienie pośmiertne] Zbigniew Jędrzejewski s. 63-64
"Zniesławienie i zniewaga : (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym - zagadnienia podstawowe)", Witold Kulesza, Warszawa 1984 : [recenzja] A. Wąsek Witold Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 64-69
"Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie", Ewa Bieńkowska, Wrocław-Warszawa 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 69-74
"Sekrety starych więzień", Stanisław Milewski, Warszawa 1985 : [recenzja] Andrzej Abramski Jerzy Konieczny Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 74-76
Życie i sprawy adwokatury : (myśli i aforyzmy) LXXVI [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 76-77
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 grudnia 1985 r. (XI) Waldemar Jeliński s. 78-79
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 79-80
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie regulaminu rachunkowości zespołów adwokackich s. 81-94
Sprawozdanie z posiedzenia Sądu konkursowego w sprawie oceny prac literackich, nadesłanych na konkurs rozpisany przez Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy ("Palestra" nr 3-4 z 1984 r.) Alfred Dreszer s. 94
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 maja 1985 r., III SA 134 Stefan Mizera s. 95-101
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 marca 1985 r., II SA 2046 s. 101-105
Prasa o adwokaturze S. M. s. 105-116
Kronika centralna : "W trosce o dobre prawo" - Konferencja Zrzeszenia Prawników Polskich w dniach 30 listopada - 1 grudnia 1985 r. S. M. s. 116-117
Wydanie nowej edycji : Lista Adwokatów PRL s. 117
Z życia izb adwokackich : izba katowicka Andrzej Rajpert s. 118-121
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 121-122
Tymczasowy regulamin w sprawie adwokatów w Chińskiej Republice Ludowej (uchwalony na 15. sesji Stałego Komitetu Piątego Ogólnopaństwowego Zjazdu Ludowego w dniu 26 sierpnia 1980 r.) Przemysław Maćkowiak (tłum.) s. 123-126