Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Palestra
1995, Tom 39, Numer 5-6(449-450)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
W pięćdziesiątą rocznicę procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej Marian Marek Drozdowski s. 6-20
Wybrane problemy stosowania zabezpieczeń wierzytelności na zbiorze rzeczy o zmiennym składzie Aleksander Kappes s. 21-30
W sprawie tzw. prokury oddziałowej Tomasz Siemiątkowski s. 31-38
Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania w następstwie niedopełnienia obowiązku celnego Feliks Prusak s. 39-45
Rejestr spółdzielni po nowelizacji Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 46-52
Rola biegłego psychologa w opiniowaniu o poczytalności - problemy diagnostyczne i kompetencyjne : część I Józef K. Gierowski s. 53-59
Racjonalizacja czy zaostrzenie polityki karania? Lech Gardocki s. 60-62
"22" Marian Filar s. 63-64
Parę uwag do artykułu adw. Andrzeja Tomaszka pt. "Konkurować uczciwie" Andrzej Bąkowski s. 65-68
O niedopuszczalnej wykładni rozszerzającej : polemika w sprawie nabywania przez podmioty zagraniczne udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości Piotr Sikorski Andrzej Tokaj Antoni Łepkowski s. 69-75
Moja Polska odeszła : z dr Tadeuszem Piziewiczem, adwokatem z Bydgoszczy, rozmawia Agnieszka Metelska Agnieszka Metelska Tadeusz Piziewicz s. 76-79
Brulion Władysław Terlecki s. 80-82
Adwokaci Zetowcy Franciszek Sadurski s. 83-90
"Młode talenty" w akcji Stanisław Mikke s. 91-93
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Elżbieta Zglejc s. 94-96
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [13] Witold Wołodkiewicz s. 97-100
Wspólnota dzieci i ludzi sędziwych Maria Szyszkowska s. 101-102
Paragraf 22 Maciej Łuczak s. 103-105
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 22) Marek Antoni Nowicki s. 106-109
Wytyczne Szwajcarskiego Związku Adwokatów do Kodeksu Obowiązków kantonalnych Związków Adwokackich Ewa Stawicka (tłum.) s. 110-113
Statut Szwajcarskiego Związku Adwokatów Ewa Stawicka (tłum.) s. 113-120
Kilka uwag o adwokaturze norweskiej Romuald Iwanow s. 121-123
The American Bar : Palestra Amerykańska Adam Znyk s. 124-127
Charakterystyka ogólna amerykańskich profesji prawniczych Roman A. Tokarczyk s. 128-143
Decyzje lustracyjne nowych sądów konstytucyjnych w Europie Środkowej Herman Schwartz Joanna Krahelska (tłum.) s. 144-151
Rok 1933 s. 152-160
"Aborcja. Konfrontacja postaw", Lawrence H. Tribe, Poznań 1994 : [recenzja] Maciej Tarnawski Lawrence H. Tribe (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilno-prawne. Zbiór przepisów", Mirosław Nazar, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Zieliński Mirosław Nazar (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Sprawozdanie z udziału w XXIII Europejskiej Konferencji Prezydentów Izb Adwokackich w Wiedniu w dniach 23-26 lutego 1995 roku Marian Anczyk s. 167-169
Sprawozdanie z obrad XIX Okrągłego Stołu w San Remo nt. "Współczesnych Problemów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego" Michał Herman s. 170-176
Spotkanie w Supraślu Marek Antoni Nowicki s. 177
Od prawa do lewa Agnieszka Metelska s. 178-181
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 182-188
Nowe książki Paweł Panek s. 189-197
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 198-211
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z 23 lutego 1991 r. ouznaniu za nieważne orzeczeń wydanychwobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34, póz. 149 z późn. zm.) : część IV Stanisław Zabłocki s. 212-226
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 listopada 1994 r. III CZP 146 Krzysztof W. Kubiński s. 227-235
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1994 r. WR 70 Agnieszka Liszewska s. 236-240
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 października 1993 r. III KRN 238 Zbigniew Kwiatkowski s. 241-245
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Wojciech Konopka s. 246-248
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 248-249
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 249
Szpalty pamięci : adwokat Roman Łyczywek 1916-1994 Edmund Mazur s. 250-255
Szpalty pamięci : adwokat Zdzisław Wilk (1931-1995) Leon Kasperski s. 256-257
Szpalty pamięci : adwokat Juliusz Pomorski (1896-1995) Leszek Frączak s. 258-259
Sprostowania s. 260-261