Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1981, Tom 25, Numer 1(277)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi na temat czynności adwokata w procesie cywilnym Lesław Galeński s. 1-7
Posiadanie według kodeksu cywilnego Edwin Kawala s. 7-13
Stanowisko prawne opiekuna jako przedstawiciela ustawowego na tle zdolności do czynności prawnych pupila Andrzej Zieliński s. 14-26
Przedawnienie roszczeń wynikających ze stosunku ubezpieczeniowego z PZU Jerzy Gęsikowski s. 26-34
Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt według k.p.c. Jan Kot s. 34-41
Czy Sqd Najwyższy ma rację? : o zaleceniach kierunkowych Edward Szwedek s. 41-51
Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia i nie usprawiedliwiające go Henryk Popławski s. 51-66
Przestępstwo ciągłe w orzecznictwie Sądu Najwyższego : zagadnienia karnomaterialne Alfred Kaftal s. 67-91
Tymczasowe aresztowanie zastosowane w postępowaniu przygotowawczym po przekazaniu sprawy do sądu Filip Rosengarten s. 91-94
Mecenas Jan Nowodworski Zdzisław Krzemiński s. 94-99
"Uprawnienia nabywcy", Janusz Piotrowski, Sławomir Ligięza, Warszawa 1980 : [recenzja] Aleksander Zwierzchowski Sławomir Ligięza (aut. dzieła rec.) Janusz Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Przestępczość w uprzemysławianym mieście", Kazimierz Askanas, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Askanas (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) R. Łyczywek s. 105-106
Naczelna Rada Adwokacka s. 105-131
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury Andrzej Malicki s. 131-133
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Janusz Ławrynowicz s. 133-138
Prasa o adwokaturze s. 139-143
Kronika Mirosław Nowakowski Kazimierz Surowiński s. 143-172
Adwokatura za granicą Halina Piekarska s. 173-174