Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1981, Tom 25, Numer 5(281)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demokracja i praworządność Mirosław Brych Wiesław Szczepiński s. 1-9
Projekt prawa o adwokaturze w ujęciu Komisji Legislacyjnej Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów Karol Potrzobowski s. 9-17
O znaczeniu dla praktyki adwokackiej ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sqdzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Kazimierz Kałkowski s. 18-29
Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika z umowy przedwstępnej Andrzej Maciąg s. 30-38
Odpowiedzialność korzystającego z prawa pierwokupu za zobowiązania ciążące na nieruchomości Ewa Radomska s. 39-43
Ukształtowanie legitymacji w procesie negatoryjnym o pośrednie naruszenie własności Wojciech Jan Katner s. 44-56
Badanie prawdziwości pisma — Uwagi krytyczne na tle art. 254 § 1 k.p.c. : artykuł dyskusyjny Kazimierz Zgryzek s. 57-66
Niektóre aspekty zbiegu przepisów na tle przestępstw skierowanych przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych (art. 233-236 k.k.) Emil Pływaczewski s. 67-77
Skutki nieuprzedzenia pokrzywdzonego o niepodzielności podmiotowej ścigania (crł. 5 §4 k.p.k.) Romuald Kmiecik s. 77-81
Pytania i odpowiedzi prawne Tomasz Bartczak s. 82-83
Kilka uwag w zwiqzku z recenzjq W.Broniewicza o podręczniku postępowania cywilnego Jerzy Jodłowski s. 83-85
Między nami s. 85-89
Notatki s. 89-90
Wspomnienia pośmiertne Stefan Kaczorowski Tomasz Kędzierski s. 91-93
"Sąd jako organ egzekucyjny", Zdzisław Świeboda, Warszawa 1980 : [recenzja] Sławomir Dalka Zdzisław Świeboda (aut. dzieła rec.) s. 94-101
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1978", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1980 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 101-106
Naczelna Rada Adwokacka s. 106-119
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury Henryk Nowogródzki s. 119-123
Kronika T. Badowski Mieczysław Cincio M. Gąsiewski A. Konopka Alicja Korsak-Sołdatow Juliusz Leszczyński Ferdynand Rymarz Stanisław Szufel s. 124-162
Prasa o adwokaturze s. 162-167
Listy do redakcji Jerzy Szczęsny s. 167