Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1981, Tom 25, Numer 6(282)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawy bytowe adwokatury Eugeniusz Sindlewski s. 1-10
Zmiany w umowie między PRL a ZSRR o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Jan Ciszewski s. 11-26
Naruszenie autorskich dóbr osobistych w postaci plagiatu, niedozwolonych zapożyczeń oraz zniekształceń utworu Mieczysław Szaciński s. 27-34
Ochrona środowiska zd pomocq środków cywilnoprawnych po wejściu w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska Ryszard Czarnecki s. 34-41
Podstawowe problemy nowelizacji kodeksu postępowania karnego Alfred Kaftal s. 41-60
Uwagi w sprawie nowelizacji prawa karnego Tadeusz Badowski s. 60-66
Treść i forma? karalnego znieważenia Mirosław Surkont s. 66-73
O poczqtku i zakończeniu biegu okresu uprzedniego skazania Stanisław Zimoch s. 74-82
Uwagi 0 niektórych aspektach ekonomicznych w legislacji Andrzej Sanecki s. 83-86
O rzeczach większej wagi Jerzy Konieczny Tadeusz Widła s. 86-88
Na temat artykułu adw. dra E. Szwedka (nr 11-12 Jan Bednarzak s. 89-91
Kilka uwag w związku z artykułem „Adwokatura - zawód i powołanie” Janusz Nowacki s. 91-94
Notatki Mieczysław Cincio Wiesław Grzegorczyk s. 95-97
Wspomnienia pośmiertne Jerzy Jodłowski s. 98-99
"Polskie prawo administracyjne", Wacław Dawidowicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Zdzisław Morawski Wacław Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 100-103
"Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej", Tomasz Kaczmarek, Wrocław 1980 : [recenzja] Krzysztof Kubala Tomasz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 103-107
Naczelna Rada Adwokacka s. 108-110
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury Juliusz Mysiński s. 110-116
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Andrzej Wyrwisz s. 117-123
Prasa o adwokaturze s. 124-133
Kronika Mieczysław Cincio Andrzej Jachelson Jerzy Korsak Stefan Kosiński Jan Kutrzebski Ferdynand Rymarz K. Surowiński Stanisław Turowski s. 133-152
Jubileusz adwokata prof, dra Karola Kaula s. 153-154
Podziękowanie Kazimierz Buchała s. 154