Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1981, Tom 25, Numer 10-12(286-288)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre problemy wyrokowania w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych Magdalena Bosakirska s. 1-16
W sprawie ograniczenia odpowiedzialności utrzymujących hotele Adam Szpunar s. 16-25
Zabezpieczanie płatności świadczeń alimentacyjnych należnych od osób wyjeżdżających za granicę Jan Ciszewski s. 26-37
Maferialnoprawne warunki odpowiedzialności Skarbu Państwa ze szkodq spowodowanq oczywiście niesłusznym tymczasowym aresztowaniem Andrzej Bulsiewicz Piotr Hofmański s. 37-49
Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe Andrzej Wąsek s. 49-57
Zespołowe czy indywidualne opinie psychiatryczne Filip Rosengarten s. 57-64
Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym : na tle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego Roman Daniec s. 64-75
Zmiany w postępowaniu podatkowym według kodeksu postępowania administracyjnego Andrzej Warfołomiejew s. 75-83
Wojewódzkie zespoły radców prawnych... i co dalej Zygmunt Sekułowicz s. 83-92
Zmiana warunków pracy lub płacy a porozumienie stron Wojciech Kwiatkowski s. 92-96
Kompleks klienta W. M. s. 97-98
Notatki Jan Kot s. 98-99
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 100-101
"Sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego",Karol Potrzobowski, Warszawa 1981 : [recenzja[ A. Jeziorski Karol Potrzobowski (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Kryminalistyczne zastosowania termografii", Hubert Kolecki, Warszawa 1979 : [recenzja] Romuald Kmiecik Hubert Kolecki (aut. dzieła rec.) s. 104-106
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury Karol Pędowski s. 106-110
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Sławomir Dalka Zofia Radzikowska Krystyna Smolarczyk-Stępniak s. 110-128
Prasa o adwokaturze s. 129-136
Kronika Mieczysław Cincio Kazimierz Gilewicz Ferdynand Rymarz s. 137-143