Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1983, Tom 27, Numer 1-2(301-302)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem porządkowania adwokatury w Polsce Ludowej Zbigniew Witkowski Zofia Wąsik s. 1-12
Prawo do formalnej obrony według prawa o adwokaturze w związku z Konstytucją PRL Roman Łyczywek s. 13-15
O ustawie o radcach prawnych Janina Kruszewska s. 15-30
Dopuszczalność rewizji cywilnej Władysław Siedlecki s. 30-42
Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomości rolnej lub spadkobierca gospodarstwa rolnego, położonych w Polsce Elżbieta Kremer s. 43-56
Czy potrzebna jest nowelizacja? Zdzisław Krzemiński s. 56-61
Z problematyki ochrony środowiska Damazy Gracz s. 61-64
Tryb ścigania na wniosek w kontekście postępowań szczególnych dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 156) Jan Grajewski s. 64-72
Pytania i odpowiedzi prawne Lesław Myczkowski s. 73-77
Sylwetki wybitnych adwokatów Stanisław Strzemieczny s. 77-81
Adwokat Stanisław Jerzy Kalinowski (1888—1954) Ferdynand Rymarz s. 83-85
Notatki Jerzy Lipski s. 86-91
Szansa — rozmowa z adw. K. Kalinowskim Halina Piekarska s. 91-95
Rozstrzygnie praktyka — rozmowa z adw. W. Krajewskim Jerzy Szczęsny s. 95-98
Wspomnienia pośmiertne Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 98-99
"Rozprawa w kolegium I instancji do spraw wykroczeń", S. Stachowiak, Warszawa 1981 : [recenzja] M. Lipczyńska S. Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 99-103
"Ueber den Vorsatz-Studien zur dänischen, englischen, deutschen und schwedischen Lehre und Rechtsprechung", Alf Ross, Baden-Baden 1979 : [recenzja] Kazimierz Buchała Alf Ross (aut. dzieła rec.) s. 103-105
Naczelna Rada Adwokacka s. 105-109
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Krystyna Daszkiewicz s. 110-114
Prasa o adwokaturze s. 114-118
Kronika Stanisław Królikowski Andrzej Malicki Stanisław Przymanowski Jan Sajdak J. Trawczyński s. 119-128