Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Palestra
1997, Tom 41, Numer 11-12(479-480)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym Marian Filar s. 7-18
Wybrane zagadnienia postępowania kasacyjnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki s. 19-34
Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych Andrzej Karpowicz s. 35-39
Skarga konstytucyjna w systemie ochrony praw człowieka w Polsce Andrzej Redelbach s. 40-50
Następstwa psychiczne u prześladowanych politycznie Józef K. Gierowski s. 51-59
Zrzeczenie się roszczenia : (w związku z artykułem Andrzeja Cubały) Lucjan Ostrowski s. 60-62
"Czarny marsz" Marian Filar s. 63-64
Tytuł dla radcy Stanisław Mikke s. 65-67
Brulion Władysław Terlecki s. 68-69
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [17] Witold Wołodkiewicz s. 70-74
Psychoanaliza dla prawników Maciej Łuczak s. 75-78
Spengler o kulturze europejskiej Maria Szyszkowska s. 79-80
Prawne aspekty lipcowej powodzi w Polsce Agata Rewerska s. 81-84
Proces Pawła z Tarsu Ewa Stawicka s. 85-98
Entuzjasta fachowej prasy Stanisław Milewski s. 99-102
Rok 1956 s. 103-117
O aktualnych zadaniach związanych z opracowywaniem dziejów adwokatury na ziemiach czeskich Stanislav Balik s. 118-120
Prawa autorskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki : rys historyczny Marek T. Kolecki s. 121-126
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec eutanazji (pomocy do samobójstwa) Krzysztof Poklewski-Koziełł s. 127-136
"Meandry legalizacji NSZZ "Solidarność" (Autentyczna relacja z wydarzeń wokół legalizacji w listopadzie 1980 r.)", Witold Formański, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Witold Formański (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej", Irena Rzeplińska, Warszawa 1997 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Irena Rzeplińska (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku Lubelskim", Marek Kielasiński, Lublin 1997 : [recenzja] Marcin Zaborski Marek Kielasiński (aut. dzieła rec.) s. 144-152
Sprawozdanie z konferencji na temat : "Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń według Konwencji z Brukseli i Lugano oraz ich znaczenie dla Polski" Stanisław Rymar s. 153-154
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 155-160
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 161-165
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 166-170
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 171
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 172-179
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 180-189
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 190-197
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1997 r. I CKN 33 Włodzimierz Kubala s. 198-204
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 czerwca 1996 r. II Ka 152 Jacek Satko s. 205-211
Veto Prezydenta w sprawie zmiany ustawy o doradztwie podatkowym s. 212-218
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów s. 219-220
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marian Anczyk s. 220-222
Kronika adwokatury : z życia izb Andrzej Kozielski s. 223-224
Kronika adwokatury : varia s. 224
Krótka historia pióra Rafał Dębowski s. 225-227
Szpalty pamięci : adwokat Jan Czerwiakowski (1906-1997) Leszek Frączak s. 228-232
Szpalty pamięci : adwokat Franciszek Kustos 1928-1996 Jan Polewka s. 233-237
Komunikaty s. 238-239
Sprostowanie Franciszek Sadurski s. 239