Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1983, Tom 27, Numer 3-4(303-304)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Rady Państwa Janusz Kochanowski Tadeusz de Virion s. 1-3
"Palestra" w bieżącej kadencji samorządu adwokackiego Zygmunt Skoczek s. 3-8
Szansa mimo wszystko Jerzy Szczęsny s. 8-17
Nowe prawo o adwokaturze : uwagi na temat wybranych zagadnień Juliusz Leszczyński s. 17-19
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich w świetle nowej ustawy o adwokaturze Władysław Sutkowski s. 19-23
Ustawa o radcach prawnych Janina Kruszewska s. 24-31
Nowa ustawa o księgach wieczystych i hipotece Kazimierz Grabowski s. 32-39
Prawa majątkowe twórcy na tle art. 12 prawa autorskiego Stanisław Danecki s. 39-42
Przedmiotowa zmiana powództwa w postępowaniu po wniesieniu rewizji Anna Kuźniar-Wiśniewska s. 43-55
Zmiana w umowie między PRL a Bułgarią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Jan Ciszewski s. 55-64
Organizacja bankowości w PRL Tadeusz L. Michałowski Tadeusz Mierzejewski s. 64-69
Środki prawne w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Jan Kot s. 70-81
Kilka refleksji w sprawie niezawisłości sędziów Lech Grabowski s. 81-87
Obrońca w dochodzeniu i w śledztwie w świetle projektu zmian K.P.K. Tomasz Grzegorczyk s. 87-95
Udział stron w posiedzeniach sądu i instancji w posiedzeniach karnych Barbara Wójcicka s. 95-104
"Szkoła pracy" w Strudze Janusz Nowacki s. 104-106
W sprawie opracowania A. Wąska pt. "Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe" : uwagi polemiczne Alfred Kaftal s. 106-114
Między nami Karol Pędowski s. 114-117
Profile Halina Piekarska s. 118-121
Wspomnienia pośmiertne Ferdynand Rymarz Tadeusz Zieliński s. 121-124
"Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego", Maciej Tarnawski, Poznań 1981 : [recenzja] Włodzimierz Kubala Maciej Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Sławomir Dalka Jerzy Jodłowski s. 127-139
Prasa o adwokaturze s. 140-146
Kronika Mieczysław Cincio Wojciech Gryczewski Alicja Korsak-Sołdatow Filip Rosengarten s. 146-155