Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Palestra
1996, Tom 40, Numer 1-2(457-458)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zintegrowana, profesjonalna, otwarta na świat : z adwokatem Czesławem Jaworskim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej rozmawia Stanisław Mikke Czesław Jaworski Stanisław Mikke s. 6-11
Informacja o wyborze Naczelnych Samorządowych Władz Adwokatury Andrzej Konopka s. 12-15
Nowa kasacja w procesie karnym Stanisław Waltoś s. 16-28
Podwyższenie granic grzywny, czy progów rozgraniczających przestępstwa i wykroczenia skarbowe Feliks Prusak s. 29-32
"Świadek koronny" - "istota nieznana"? Zbigniew Gostyński s. 33-38
Mandat za wykroczenie Jerzy Szumski s. 39-45
Dozwolony użytek chronionych artystycznych wykonań Włodzimierz Kubala s. 46-50
Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych z ich rejestracją i używaniem Sławomir Waliduda s. 51-54
Europejski znak towarowy : wybrane aspekty prawne Urszula Promińska s. 55-66
Pięćdziesiąt lat później Swietłana Fiłonowa Eugeniusz Kabatc (tłum.) s. 67-73
Uwagi biegłego medyka sądowego do projektu Kodeksu karnego w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko zdrowiu Erazm Baran s. 74-79
Działanie na rozkaz Lech Gardocki s. 80-82
"Znaj proporcyją, mocium panie" Marian Filar s. 83-84
Gdy płonie las Stanisław Mikke s. 85-87
Prawo a emancypacja grup społecznych Maria Szyszkowska s. 88-89
Epizody z życia adwokata Stanisława Patka (1866-1944) Zenowiusz Ponarski s. 90-99
Polski model prezydentury od Piłsudskiego do Raczkiewicza Marian M. Drozdowski s. 100-109
Płk Marian Bartoń : karzące ramię sprawiedliwości ludowej Marcin Zaborski s. 110-116
Brulion Władysław Terlecki s. 117-118
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 25) Marek Antoni Nowicki s. 119-121
Cykl publikacji zagranicznych znawców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kontynuuje prof. Luzius Wildhaber, prorektor Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria), sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marek Antoni Nowicki s. 122
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego : najnowsze orzecznictwo dotyczące artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : część 1 Luzius Wildhaber Piotr Jaworski (tłum.) s. 123-132
Kilka uwag na temat amerykańskiej firmy prawniczej : część 1 Beata Krzyżagórska s. 133-146
Zbrodnia, która wstrząsnęła Indiami Tadeusz Biliński s. 146-151
Rok 1937 s. 153-162
Sprawozdanie z pobytu w Kanadzie na zaproszenie Canadian Bar Association Marian Anczyk s. 163-167
VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Krakowie Juliusz Leszczyński s. 168-169
Sprawozdanie z IV Sesji dla Młodych Adwokatów z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej pt. "Ochrona Praw Człowieka w Europie" Jakub Tyrała s. 170-172
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 173-177
Nota bene M. W. S. s. 178
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 179-183
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 184-190
Z notesu osobliwości S. W. M. s. 191
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lipca 1995 r. III CZP 88 Robert Magnuszewski s. 192-196
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 10 lutego 1995 r. III CZP 8 Andrzej Zieliński s. 197-199
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1995 r. III AZP 3 Marian Wolanin s. 200-207
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1995 r. III CZP 48 s. 208-215
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 lipca 1994 r. I CRN 83 Kazimierz Korzan s. 216-226
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 lutego 1995 r. I CRN 6 Włodzimierz Kubala s. 227-231
Kronika adwokatury : Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury w Poznaniu, podjęta 26 listopada 1995 roku s. 232-239
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 239
Garść refleksji Rzecznika Dyscyplinarnego NRA z dwu kadencji 1989-1995 Andrzej Bąkowski s. 239-242
Szpalty pamięci : adwokat Wanda Podgórska (1913-1995) Franciszek Sadurski s. 243-244
Szpalty pamięci : adwokat Zbigniew Aleksander Czerski (1921-1995) Edmund Mazur s. 245-249
Niefortunny chwyt polemiczny Janusz Godyń s. 250-251
Przykre nieporozumienie Krzysztof Woźniewski s. 251