Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1986, Tom 30, Numer 3(339)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wynagrodzenie szkody w razie zderzenia pojazdów mechanicznych Adam Szpunar s. 1-11
O dożywociu słów kilka Edwin Kawala s. 11-17
Kontrowersje dotyczące przesłanek umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym Zofia Sienkiewicz s. 17-24
Przeszukanie a realizacja prawa konstytucyjnej zasady nietykalności osobistej i nienaruszalności mieszkania Dariusz W. Dudek s. 25-39
Problematyka prawna pracowniczych ogródków działkowych Romuald A. Waśniewski s. 39-56
Miscellanea karno-procesowe (IV) Roman Łyczywek s. 56-58
O sądowej kontroli decyzji w sprawach zobowiązań podatkowych Stefan Mizera s. 58-61
Adwokat Alfons Żółtowski 1908-1985 Kazimierz Askanas s. 61-63
"Prostytucja w świetle badań kryminologicznych", Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, Warszawa 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Michał Antoniszyn (aut. dzieła rec.) Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 64-68
"Toga - czerwień - Polska", Ryszard Dzieszyński, Kraków 1985 : [recenzja] Roman Łyczywek Ryszard Dzieszyński (aut. dzieła rec.) s. 69
"Wielki zmierzch", Cezary Jellenta, Warszawa 1985 : [recenzja] Roman Łyczywek Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Minimum prawa - maksimum skuteczności", Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1985 : [recenzja] Edmund Mazur Zdzisław Czeszejko-Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 73
Z prac Prezydium NRA S. M. s. 73-76
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury : Muzeum Adwokatury J. R. s. 76-77
Rada Naukowa OBA W. B. s. 77
Glosa do wyroku Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1984 r., III CRN 311 Claudia Frendler s. 78-84
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 1985 r., III SA 1420 s. 84-85
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 1985 r., SA-P-587 Andrzej Zielonacki s. 85-87
Prasa o adwokaturze S. M. s. 87-97
Powołanie Prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego na wiceprzewodniczącego Komisji d s. 97
Uczczenie zasług w działalności społeczno-politycznej adw. Franciszka Sadurskiego s. 97-98
Spotkanie noworoczne w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej S. M. s. 98
Decyzja Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania zawodu adwokata indywidualnie s. 99
Z życia izb adwokackich : Izba bielska Filip Rosengarten s. 99
Izba gdańska A. Walicki s. 99-100
Izba toruńska Bohdan Matusiak s. 100-104
Sprostowanie s. 104