Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Palestra
1996, Tom 40, Numer 3-4(459-460)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z 12 lipca 1995 r. Część 1 : charakter oraz przedmiot ochrony przestępstwa z art. 145 § 4 k.k. Małgorzata Dąbrowska-Kardas Piotr Kardas s. 9-23
Czy możliwe jest przekraczanie granic podmiotowych rozpoznania sprawy w wyniku kasacji? Stanisław Zabłocki s. 24-32
Reforma prawa karnego z perspektywy psychiatrii i psychologii sądowej Józef K. Gierowski Adam Szymusik s. 33-48
Kilka uwag o zmianach w k.p.c. Wojciech M. Jakubowski s. 49-54
Apelacja według noweli k.p.c. z 1995 roku Andrzej Zieliński s. 55-66
Niektóre problemy dotyczące uwłaszczenia "innych osób prawnych" na tle sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym Małgorzata Trzebska Tadeusz Urban s. 67-73
"Mecenas" : dzieje pojęcia i kilka refleksji o adwokaturze Szlacheckiej Rzeczypospolitej Kazimierz Orzechowski s. 74-78
Od dyplomu uniwersyteckiego do zawodu prawniczego Stanisław Waltoś s. 79-89
Zasady obowiązywania ustawy Lech Gardocki s. 90-92
Obyś rejestrował fundację... Andrzej Karpowicz s. 93-95
Przestępczość tzw. seksualna a reforma prawa karnego w Polsce Juliusz Leszczyński s. 96-102
Reguła św. Igora Marian Filar s. 103-105
Naprawdę nic śmiesznego Stanisław Mikke s. 106-108
New Age Maria Szyszkowska s. 109-110
Dziura w całym Maciej Łuczak s. 111-113
Proces Jezusa Chrystusa Ewa Stawicka s. 114-118
Aktualność myśli i doświadczeń Eugeniusza Kwiatkowskiego Marian Marek Drozdowski s. 119-124
Brulion Władysław Terlecki s. 125-126
Tanzania : na pograniczu demokracji i niedostatku Lech K. Paprzycki s. 127-133
Pomoc prawna w postępowaniu przed organami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Marek Antoni Nowicki s. 134-137
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego najnowsze orzecznictwo dotyczące art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : część 2 Luzius Wildhaber Piotr Jaworski (tłum.) s. 138-156
Kilka uwag na temat amerykańskiej firmy prawniczej : część 2 Beata Krzyżagórska s. 157-171
Koszty sądowe w sprawach skarg do NSA Roman Hauser s. 166-267
O niektórych przepisach dotyczących opłat sądowych w Norwegii oraz o bezpłatnej pomocy prawnej Romuald Iwanow s. 172-173
Przysposobienie dzieci według prawa ukraińskiego Natalia Sawina s. 174-177
Rok 1937 : cz. 2 s. 178-193
"Sprawozdawczość prasowa z procesów karnych i relacje o przestępstwach w Niemczech i w Polsce" - konferencja polsko-niemiecka zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 4-5 grudnia 1995 r. Lech K. Paprzycki Kazimierz Łojewski s. 194-200
Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Prawa Procesowego (Trans-National Aspects of Procedural Law) Anna Świderska s. 201-206
"Moja droga do adwokatury", Lesław Myczkowski, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Stanisław Rymar Lesław Myczkowski (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Prawo karne w okresie stalinizmu", pod red. nauk. Genowefy Rejman, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Zaborski Genowefa Rejman (aut. dzieła rec.) s. 210-217
"Portret wenecki. Trzy opowiadania", Gustaw Herling-Grudziński, Lublin 1995 : [recenzja] Antoni Bojańczyk Gustaw Herling-Grudziński (aut. dzieła rec.) s. 218-219
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 220-223
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 224-230
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 231-235
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 5 lipca 1995 r. III CZP 86 Zdzisław Krzemiński s. 236-239
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7 czerwca 1995 r. III CZP 67 Lucjan Ostrowski s. 240-242
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1994 r. III KRN 185 Ryszard A. Stefański s. 243-251
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1995 r. III ARN 75 Zbigniew Cichoń s. 252-256
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 lipca 1995 r. WZ 140 Andrzej Kamieński s. 257-265
Kronika adwokatury : pięćdziesięciolecie Adwokatury Dolnośląskiej Stanisław Janikowski Jacek Kruk Wojmira Lewicka Andrzeja Malicki s. 268-271
[Wystąpienie wicewojewody wrocławskiego dr Andrzeja Kalisza] Andrzej Kalisz s. 271-273
[Wystąpienie adw. dr. hab. Andrzeja Kiszy] Andrzej Kisza s. 273-281
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej W. Konopka s. 282-283
Kronika adwokatury : uchwała nr 4/II s. 283
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA Czesław Jaworski s. 284-286
Kronika adwokatury : advocatus, sed non latro Benedykt Banaszak s. 286-290
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Czesław Jaworski Andrzej W. Konopka s. 290-293
Kronika adwokatury : sprawozdanie z udziału w paryskich uroczystościach Rentrée du Barreau 16-19 listopada 1995 r. Marian Anczyk s. 293-295
Kronika adwokatury : sprawozdanie z seminarium pt. "Międzynarodowy Arbitraż Gospodarczy" Stanisław Rymar s. 296
Kronika adwokatury : sprawozdanie z seminarium na temat zasad etyki adwokackiej Stanisław Rymar s. 297
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 298-300
Kronika adwokatury : varia s. 300
Szpalty pamięci : adwokat Jan Czyżewski 1925-1996 Andrzej Bąkowski s. 301-302