Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1983, Tom 27, Numer 7(307)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie interpretacji art. 8 prawa o adwokaturze : immunitet adwokacki Maria Lipczyńska s. 1-3
Immunitet adwokacki w nowym prawie o adwokaturze Zygmunt Stęchły s. 3-6
Opłaty za czynności zespołów adwokackich : uwagi na tle praktyki Juliusz Leszczyński s. 7-9
Uwagi o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych na tle Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Janusz Gładyszowski s. 10-15
Perturbacje podatkowe związane z realizacją spadku w warunkach zachodzącej wspólności majątkowej małżonków Zbigniew Szwarnowiecki s. 15-18
Koszty postępowania przed sądem w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie pojednania się stron Zbigniew Kwiatkowski s. 19-24
Dwaj adwokaci paryscy przed sądem historii Jan Sajdak s. 24-26
Notatki s. 27-32
Wspomnienia pośmiertne Kazimierz Askanas s. 33-35
"Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym", Krystyna Daszkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Waszczyński Krystyna Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 35-38
„Obywatel — przedsiębiorstwo : Zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta", E. Łętowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Roman Jasiakiewicz Marek Jasiakiewicz E. Łętowska (aut. dzieła rec.) s. 38-43
Naczelna Rada Adwokacka s. 43-48
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Kazimierz Buchała s. 48-50
Prasa o adwokaturze s. 51-59
Kronika Jerzy Biejat Stanisław Hęćka Juliusz Leszczyński Ferdynand Rymarz Stanisław Turowski s. 60-64