Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1983, Tom 27, Numer 9(309)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U progu nowej kadencji organów samorządu adwokackiego Andrzej Rościszewski s. 1-11
Prawo do domu jednorodzinnego, do lokalu użytkowego oraz do garażu w spółdzielni mieszkaniowej Lesław Myczkowski s. 11-18
Rodzaje sporów o nawiązanie stosunku pracy Andrzej Patulski s. 18-27
Zmiany i uzupełnienia umowy między PRL a WRL o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych jan Ciszewski s. 27-37
Nie tylko o spadkach zagranicznych Stanisław Jenger Jan Szuladziński s. 37-41
Obligatoryjne orzekanie kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych : na podstawie art. 40 § 1 k.k. Jerzy A. Kulesza s. 42-51
"Prywatki" razem? Wacław Mendys s. 51-56
Problem fakultatywnego lub obligatoryjnego charakteru decyzji o zwrocie sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego : artykuł dyskusyjny Stanisław Cora s. 56-59
Kilka uwag na temat unormowania praw i obowiązków adwokatury Filip Rosengarten s. 60-62
Notatki Karol Pędowski s. 62-63
"Przedsiębiorstwo państwowe w sądowym postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym", Janusz Piotrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Aleksander Zwierzchowski Janusz Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) R. Łyczywek s. 65
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 65
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Michał Iżykowski s. 67-70
Prasa o adwokaturze s. 70-73
Kronika Dariusz Głowacki Filip Rosengarten Krzysztof Wilski s. 73-85
Komunikat redakcji "Palestry" s. 86