Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1983, Tom 27, Numer 11(311)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci dziekana adw. Zygmunta Albrechta s. 1-3
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu rzeczy niebezpiecznych z wadami Mirosław Nesterowicz s. 4-19
Nieuwzględnienie upływu przedawnienia według art. 117 § 3 K.C. a ochrona własności społecznej w art. 129 K.C. Józef Kremis s. 19-28
Uwagi na temat przekazania gospodarstwa rolnego następcy - jako jednej z przesłanek koniecznych do uzyskania przez rolnika emerytury Krystyna Borkowska s. 28-39
Ochrona stosunku pracy ustanowiona w kodeksie pracy w świetle ustawy o związkach zawodowych Janina Kruszewska s. 39-46
Ustawa o zobowiązaniach podatkowych - podstawowe problemy Andrzej Warfołomiejew s. 46-52
Przeciw instytucji poręczenia przy warunkowym umorzeniu Barbara Kunicka-Michalska s. 52-59
Kartki z historii Jacek M. Trawczyński s. 59-60
Notatki s. 60-62
Profile Halina Piekarska s. 62-65
Wspomnienia pośmiertne Edward Muszalski Wanda Strzałkowska-Korycka s. 66-68
"Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej", Bogdan Bladowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Dalka Juliusz Leszczyński Bogdan Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 68-79
"Ministerstwo polskiej biedy", Zofia Zbyszewska, Warszawa 1983 : [recenzja] Roman Łyczywek Zofia Zbyszewska (aut. dzieła rec.) s. 79-81
"Raport Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem: Społeczeństwo wobec przemocy", Warszawa 1982 : [recenzja] Włodzimierz Kubala s. 81-85
Naczelna Rada Adwokacka s. 85-87
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 87-89
Prasa o adwokaturze s. 89-113
Komunikat redakcji "Palestry" s. 113
Kronika Mieczysław Cincio Andrzej Kern Jerzy Korsak Waldemar Miedziejko s. 114-127