Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Palestra
1986, Tom 30, Numer 4(340)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokat Lucjan Gluza (1919-1986) Andrzej Bąkowski s. 1-4
Odpowiedzialność cywilna hoteli za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną Mirosław Nesterowicz s. 4-15
Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w kodeksie postępowania administracyjnego : (artykuł dyskusyjny) Antoni Agopszowicz s. 15-23
O praktyce notarialnej stosowania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami : (rozmowa z kierownikiem Państwowego Biura Notarialnego w m.st. Warszawie, notariuszem Czesławą Kołcun w siedzibie PBN) Czesława Kołcun Stefan Mizera s. 23-33
Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem Jan Majak s. 33-45
Polecenie służbowe jako elememnt kształtujący odpowiedzialność karną : (artykuł dyskusyjny) Andrzej Zoll s. 46-60
O patronach albo adwokatach - tekst z 9. II. 1777 r. nie znanego autora Ewa Borkowska-Bagieńska s. 60-67
Miscellanea karno-procesowe (V) Roman Łyczywek s. 68-70
Sprawozdanie z przebiegu konferencji Prezesów Europejskich Organizacji Adwokackich odbytej w Wiedniu w dniach 6-8 lutego 1986 r. Kazimierz Łojewski s. 70-72
Informacja o międzynarodowej konferencji poświęconej 40 rocznicy procesów norymberskich Kazimierz Buchała s. 73-74
Koło Adwokatów Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Stanisław Śniechórski s. 74-75
Obraz adwokata w "Farsie o mistrzu Pathelinie" Wacław Zarzycki s. 76-80
"Historia i współczesność prawa rzymskiego", Marek Kuryłowicz, Lublin 1984 : [recenzja] Piotr Piszczek Marek Kuryłowicz (aut. dzieła rec.) s. 80-83
"Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym", K. Lubiński, Toruń 1985 : [recenzja] Stanisław Dalka K. Lubiński (aut. dzieła rec.) s. 83-91
Życie i sprawy adwokatury : (mysli i aforyzmy) LXXVII [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 91-92
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1985 r., I PA 25 s. 92-93
Prasa o adwokaturze S. M. s. 94-98
Delegacja adwokatury bułgarskiej w gościnie u Naczelnej Rady Adwokackiej S. M. s. 98-99
Wizyta brytyjskiej grupy adwokatów i pracowników nauki prawa w Naczlenej Radzie Adwokackiej s. 99-100
Prawnicy - członkowie Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL IX kadencji s. 100
Powołanie Zespołu Ekspertów dla opracowania założeń zmian legislacyjnych w systemie emerytalnym adwokatów s. 100
Kolokwium habilitacyjne adw. dra L. Sługockiego s. 100-101
Wieczór autorski adw. Karola Pędowskiego s. 101
Nominacje profesorskie w dziedzinie nauk prawnych s. 101
Z życia izb adwokackich : Izba katowicka Andrzej Rajpert s. 101-102
Izba łódzka : spotkanie adwokatów-kombatantów II wojny światowej Alfred Dreszer s. 102-103
Izba olsztyńska Hubert Ciszak s. 103-104
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 104-108
Nowe oblicze : (recenzja książki prezydenta Naczelnej Rady Adwokackiej Austrii W. Schuppicha pt.: "Ein neues Bild", Wien 1983, Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) Zdzisław Krzemiński W. Schuppich (aut. dzieła rec.) s. 108-111
Koncepcja separacji prawa i moralności w doktrynie pozytywizmu prawnego Johna Austina Wojciech Babicki s. 111-118
Szkockie prawo spadkowe : (recenzja książki M.C. Mestona: "The Succesion (Scotland) Act 1964", wyd. 3, Edynburg 1982) Jerzy Ciszewski M.C. Meston (aut. dzieła rec.) s. 118-122
[Adw. Krzemiński w artykule wspomnieniowym... : list do Redakcji "Palestry"] Edward Łukasiak s. 122-123
[Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie informuje... : komunikat] s. 124
[Zespół ds. Sportu, Rekreacji, Wypoczynku NRA... : komunikat] Stanisław Rymar s. 124
[W nrze 11 "Palestry" z 1985 r.... : sprostowanie] s. 125
[W opracowanie pod tytułem "Przegląd nowych przepisów dewizowych i zmian w ustawie karnej skarbowej"... : sprostowanie] s. 125
Komunikat Wydawnictwa Prawniczego s. 125-128