Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Palestra
1986, Tom 30, Numer 5-6(341-342)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego Stefan Kosiński s. 1-2
Uwagi o staranności adwokata-pełnomocnika w sprawach cywilnych Lesław Galeński s. 3-8
Z problematyki prawnej grunntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne Stanisław Solecki s. 8-19
Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Andrzej Świątkowski s. 19-32
Refleksje prawne zza kulis krytyki artystycznej Jerzy Parzyński s. 32-39
Wymiar kary w aspekcie praw jednostki karanej Andrzej Zoll s. 39-49
Nowe ujęcie karalnego marnotrawstwa i niegospodarności w art. 217 k.k. Kazimierz Buchała s. 49-60
Wartość dowodowa oświadczeń złożonych poza protokołem wyjaśnień : (z problematyki art. 158 k.p.k.) Kazimierz Ostrowski s. 60-65
Kara pozbawienia wolności a zapobieganie narkomanii Andrzej Gaberle Mariola Ostrowska s. 66-75
Ryzyko sportowe narciarstwa w świetle prawa Andrzej Rozmarynowicz s. 75-82
Uśmiechnięta Temida Józef Lipczyński s. 82-83
Adwokaci, których widziałem przy budowie "Polskiego Państwa Podziemnego" Stanisław Mierzwa s. 83-88
O udziale adwokatów krakowskich w Powstaniu Warszawskim Kazimierz Ostrowski s. 88-91
Pamięci adwokata Franciszka Bahra Stanisław Kołodziejski s. 92-93
Pamięci adwokata Stanisława Długopolskiego Stanisław Kołodziejski s. 93-95
Przemówienie adw. Zbigniewa Dyki wygłoszone w Wierzchosławicach w dniu 19.X.1985 r. nad trumną mec. Stanisława Mierzwy Zbigniew Dyka s. 96-98
"Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego", E. Pływaczewski, Toruń 1985 : [recenzja] Wojciech Dadak Andrzej Gaberle E. Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 98-101
Glosa do uchwały Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu najwyższego z dnia 27.VI.1985 r., III PZP 10 Andrzej Świątkowski s. 101-108
Prasa o adwokaturze S. M. s. 108-115
Zmiana w obsadzie osobowej kierownictwa Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów s. 115-116
Zgon nestora prawników polskich prof. dra hab. Władysława Woltera s. 116
Powołanie adw. Andrzeja Sandomierskiego do Komisji d s. 117
Ukazanie się 5 zeszytu tomu I Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich s. 117
Spotkanie Prezydium NRA z członkami Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych s. 117
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska s. 117-119
[Dnia 11 stycznia 1986 r.] Stefan Kosiński s. 119
[bardzo liczny był udział adwokatury] Stefan Płażek s. 119-120
Z ostatniej chwili s. 120
Sprostowanie s. 120