Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1985, Tom 29, Numer 6(330)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spółdzielcze stosunki pracy w świetle orzecznictwa sądowego Mieczysław Piekarski s. 1-15
Błąd organu rentowego lub odwoławczego w sprawach o świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin Stefan Płażek s. 16-26
O nowych ubezpieczeniach ustawowych komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 26-31
Działanie na szkodę interesów PRL przez nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą Henryk Popławski s. 31-46
Areszt według cesarsko-królewskiego kodeksu z r. 1873 Roman Łyczywek s. 46-49
Mecenas Bolesław Bielawski Zdzisław Krzemiński s. 49-55
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów PostEpowania Cywilnego Cezary Rzeszotarski s. 55-59
Rola cytatu w cywilistycznej praktyce adwokata Lucjan Ostrowski s. 59-63
Ze wspomnień adwokata-radcy prawnego Janina Kruszewska s. 63-71
Krajobraz przed... Jerzy Klewin s. 71-73
Adw. Stanisław Radzki 1900-1985 Ferdynand Rymarz s. 73-75
"Postępowanie cywilne w zarysie", Włodzimierz Berutowicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Dalka Włodzimierz Berutowicz (aut. dzieła rec.) s. 75-82
Zeszyty Naukowe Instytutu Prawa Sądowego (nr 19-20) s. 82-83
Prawo cywilne w systemie prawa socjalistycznego s. 83-84
Kodeks cywilny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz doświadczeń stosowania kodeksu postępowania cywilnego s. 84-86
Problemy źródeł prawa cywilnego s. 87-88
Kodeks cywilny a prawo regulujące zagadnienia rodziny Krystyna Krzekotowska s. 88-90
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 16 i 17 marca 1985 r. (VII) s. 90-91
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 kwietnia 1985 r. (VIII s. 91-93
Zeszyty Naukowe Instytutu Prawa Sądowego (nr 19-20) s. 92-93
Uchwała Nr 1 s. 93-94
Uchwała Nr 2 s. 94-95
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1984 r. III PZP 62 Andrzej Świątkowski s. 95-101
Glosa do wyroku Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1983 r. Rw 964 Włodzimierz Kubala s. 101-105
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1983 r. Rw 533 Piotr Wielbiński s. 105-109
Prasa o adwokaturze s. 109-126
Z życia Izb Adwokackich : izba katowicka Andrzej Rajpert s. 126-127
Adwokatura w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej Zbigniew Witkowski s. 127-138
Komunikaty s. 139
Sprostowanie s. 140