Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Palestra
1996, Tom 40, Numer 9-10(465-466)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona twórców a "ius comentionis" Włodzimierz Kubala s. 6-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych : (wybrane zagadnienia) : cz. 2 Jerzy P. Naworski s. 13-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w działaniu Jan Czerwiakowski s. 35-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Umowa leasingu mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa Maria Keller Magdalena Serwatka s. 44-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej i w projektach nowej u.k.s. Tomasz Grzegorczyk s. 51-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wysokość grzywien i kar pieniężnych w ustawie karnej skarbowej : (na tle nowelizacji prawa karnego z 12 lipca 1995 r.) Andrzej Adamski s. 59-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys instytucji świadka anonimowego w polskiej procedurze karnej na tle rozwiązań europejskich Zbigniew Gosk s. 66-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaburzenia reaktywne w świetle najnowszych klasyfikacji psychiatrycznych i osiągnięć współczesnej psychologii Józef K. Gierowski s. 78-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy polskiego prawa pracy wobec standardów Unii Europejskiej Agnieszka Zalewska-Fowler s. 85-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W Miedonii przybyło" Marian Filar s. 92-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Do pomyślenia Stanisław Mikke s. 95-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wokół liberalizmu Maria Szyszkowska s. 99-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krótki kurs poezji Maciej Łuczak s. 101-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces Ala Capone Ewa Stawicka s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodowód naszych słabości Marian Marek Drozdowski s. 115-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Brulion Władysław Terlecki s. 119-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Europejska Komisja i Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 25) Marek Antoni Nowicki s. 121-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rok 1938 : cz. 3 s. 125-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zygmunt Graliński : adwokat i polityk Franciszek Sadurski s. 139-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Prawo rzymskie - Instytucje", W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Warszawa 1996 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 142-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym", B. Bladowski, [Warszawa-Zielona Góra 1996] : [recenzja] Wiktor E. Łyszczak Bogdan Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 149
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów", Maciej Grochowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Maciej Grochowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 152-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 156-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 163-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wzory kasacji s. 168-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 175-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 182-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 188-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 193-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 30 kwietnia 1996 r. sygn. akt 18 Lech K. Paprzycki s. 204-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 listopada 1995 r. II UZP 15 Andrzej Zieliński s. 215-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 1995 r. III CZP 96 Wojciech Robaczyński s. 220-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23 lutego 1995 r. III CZP 12 Katarzyna Górecka s. 226-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2 października 1995 r. II AKr 204 Jacek Satko s. 237-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : z prac Wyższej Komisji Rewizyjnej B. Hryniewicz s. 242-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Jerzy Kejna s. 243-249
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : varia Marek Antoni Nowicki s. 250-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpalty pamięci : adwokat Jan Paweł Frąckowiak (1908-1996) Andrzej Marcinkowski s. 252-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpalty pamięci : adwokat Juliusz Niekrasz (1909-1995) Eugeniusz Miller s. 255-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpalty pamięci : adwokat Marian Rejniewicz (1920-1995) Tomasz Przeciechowski s. 259-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpalty pamięci : adwokat Wiesław Dolina (1939-1995) Tomasz Przeciechowski s. 261-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
W związku z artykułami p. prof. M. Szyszkowskiej Edward Klimczuk s. 263-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Co z zasadą incompatibilitas? Mikołaj Zdasiuk s. 267-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakby w zawieszeniu Mieczysław Korczak s. 270-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat s. 273-274
  Zacytuj
 • Udostępnij