Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1985, Tom 29, Numer 10(334)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O prawie pierwokupu nieruchomości na rzecz państwa według ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Stefan Mizera s. 1-13
Normy w kodeksie postępowania administracyjnego odsyłające do kodeksu cywilnego (artykuł dyskusyjny) Antoni Agopszowicz s. 14-21
Ostatnie zmiany w prawie karnym Jan Waszczyński s. 21-35
O zatrzymaniu prawa jazdy słów kilka Ryszard A. Stefański s. 35-39
O podmiocie przestępstw wojskowych Andrzej Kamieński s. 40-52
Wymiar kary za przestępstwa spekulacji w latach 1970-1983 Elżbieta Janiszewska-Talago s. 52-64
Obrona rewizyjna w sprawie o spekulację Jerzy Saski s. 64-67
Głosy Czytelników Wiesław Daszkiewicz s. 67-69
Złotousty Mecenas Szurlej Zdzisław Krzemiński s. 70-76
Adw. Leon Adamczak Bronisław Ufnal s. 76-77
"Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym", Jan Grajewski, Gdańsk 1982 : [recenzja] Marian Cieślak Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 77-81
"Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym", praca zbiorowa pod red. Jana M. Stanika, Katowice 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jan M. Stanik (aut. dzieła rec.) s. 82-88
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXV Roman Łyczywek s. 88-89
Prelekcja red. Władysława Bartoszewskiego w 41 rocznicę Powstania Warszawskiego wygłoszona w Ośrodku Badawczym Adwokatury s. 89-91
V Ogólne Zebranie członków Klubu Adwokatów Pisarzy w Krakowie s. 91-92
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1984 r. VI KZP 9 s. 92
Glosa do powyższej uchwały Zdzisław Lorek s. 92-95
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1983 r. III CRN 261 Krystyna Krzekotowska s. 95-97
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1985 r. III CZP 75 Aleksander Oleszko s. 98-101
Prasa o adwokaturze s. 102-108
Kronika Centralna s. 109-112
Z życia Izb Adwokackich izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 112-113
Zabiegi o wyeliminowanie kary pozbawienia wolności z prawa karnego Christian Broda s. 113-122
Sprostowanie s. 122-123
Komunikat s. 124