Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1985, Tom 29, Numer 11(335)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstepne Antoni Dynowski Stanisław Hęćka Jan Turski Andrzej Woźnicki s. 1-2
Adwokatura wielkopolska na progu nowego 40-lecia Witold Knoppek s. 3-4
Niektóre zagadnienia cywilnoprawne na tle działalności w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym Andrzej Koch s. 5-15
Przesłanki zabezpieczenia powództwa Michał Iżykowski s. 16-25
Uwagi na tle stosowania przepisów o udziale własnym w szkodzie w ustawowym ubezpieczeniu autocasco Andrzej Wąsiewicz s. 26-31
Złożone kwestie wznowienia postępowania karnego Edward Szwedek s. 32-43
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oczywiście niesłuszne aresztowanie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Jacek Sobczak s. 43-58
Przedstawiciel społeczny w procesie karnym Wiesław Daszkiewicz s. 59-75
Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Maciej Tarnawski s. 75-85
Prawo do życia i jego zagrożenia Andrzej Redelbach s. 85-91
Prawo a gospodarka (artykuł dyskusyjny) Wojciech Łączkowski s. 91-95
Zbrodnicza działalność Generała SS i hitlerowskiej policji Heinza Reinfartha w Polsce i jej ocena przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w RFN Alfons Lehmann s. 95-108
Na zakręcie historii Jan Jacek Nikisch s. 108-109
Działalność adwokatów wielkopolskich w okresie pozytywizmu poznańskiego XIX w. Roman Łyczywek s. 110-115
Alma mater posnaniensis w moich wspomnieniach Stefan Mizera s. 115-121
Działalność uniwersytecka adw. Stanisława Wąsowicza Zygmunt Ziembiński s. 121-123
Uwagi o szkoleniu aplikantów adwokackich Andrzej Marcinkowski s. 123-126
Rozmowa z adw. drem Leonem Taylorem Stanisław Hęćka Leon Taylor s. 126-129
Rozmowa z adw. Bolesławem Urbanowiczem Zygmunt Bajon Bolesław Urbanowicz s. 129-132
Moje hobby Andrzej Woźnicki s. 132-133
Stowarzyszenie pomocy mieszkaniowej dla sierot Jerzy Sajdak s. 133-135
Ze wspomnień z praktyki adwokackiej (Adwokacka porada życiowa) Stanisław Pucki s. 135-137
Prof. dr Alfred Ohanowicz adwokat Witold Knoppek s. 138-139
Myśli - aforyzmy - fraszki - przysłowia Grzegorz Jurkiewicz s. 139-141
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1984 r. III CZP 31 Andrzej Marcinkowski s. 142-145
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 1984 r. IV PZ 16 Krzysztof Knoppek s. 145-147
Sport i rekreacja w izbie poznańskiej Maria Sterczewska s. 147-149
Prasa o adwokaturze s. 149-157
Kronika Centralna s. 157-158
Z życia Izb Adwokackich : izba poznańska Marek Gutowski s. 158-160
Sprostowanie s. 160
Komunikat s. 160