Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Palestra
1986, Tom 30, Numer 7(343)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głos delegata na X Zjazd PZPR wicedziekana Rady Adwokackiej w Katowicach adw. Andrzeja Rajperta Andrzej Rajpert s. 1-5
Jak wybierać - kogo wybierać? Jerzy Jasiński s. 5-7
Ciągle ta adwokatura Edmund Mazur s. 7-10
Z problematyki metodyki pracy adwokata Juliusz Leszczyński s. 10-17
Mandat adwokata w procesie karnym - mało widoczny uczestnik procesu : (szkice z psychologii sądowej) Roman Łyczywek s. 17-23
Twórzmy ośrodki informatyki prawniczej Henryk Janiec s. 23-30
O zakłóceniach w korzystaniu z odbioru telewizyjnego Adam Szpunar s. 30-40
Zmiany w utworze naruszające prawo autora do untegralności dzieła Mieczysław Szaciński s. 40-46
Jeszcze o zobowiązaniu do naprawnienia szkody orzekanym w postępowaniu w sprawach nieletnich Krzysztof Zagrobelny s. 47-53
Adwokat Kazimierz Mayzner - znana postać na Mazowszu Kazimierz Askanas s. 53-59
Notattki z otwartego zebrania POP PZPR przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszaawie Janusz A. Mika s. 59-65
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego adwokata dra Leszka Sługockiego Janina Błachut s. 65-68
Nowelizacja kodeksu morskiego Stanisław Suchorzewski s. 68-69
[Jak doniosła prasa] s. 69-70
VIII Narciarskie Mistrzostwa Polski Adwokatów w Ustrzykach Dolnych Mieczysław Cincio s. 70-72
XIV Skilex 1986 Andrzej Rozmarynowicz s. 72-75
Trochę liczb - ku uwadze Stanisław Śniechórski s. 75-77
Adw. Ignacy Nowak 1911-1985 Anatoliusz Walicki s. 77-78
Adw. Tomasz Mazur 1918-1986 Stanisław Szufel s. 78-79
Adw. Irena Wrażej-Wiczyńska 1912-1985 Kazimierz Gilewicz s. 79-81
"Istota procesu cywilnego", Zbigniew Resich, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Dalka Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 81-88
"Ze wspomnień warszawskiego adwokata", Henryk Nowogródzki, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Henryk Nowogródzki (aut. dzieła rec.) s. 88-89
Sprawozdanie z działalności adwokatury w 1985 roku s. 90-104
Sprawozdanie z posiedzenia naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 15 i 16 marca 1986 r. (XII) Waldemar Jeliński s. 104-106
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 107-111
Z prac Prezydium NRA : aktualna problematyka pracy rzeczników dyscyplinarnych : (z narady rzeczników dyscyplinarnych) Władysław Sutkowski s. 111-116
Przyczynek do badań nad skutecznością działań adwokatów przed sądami w sprawach cywilnych Tomasz Bartczak s. 116-119
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 1985 r., II SA/Gd 1139 s. 119-123
Prasa o adwokaturze S. M. s. 123-135
Sprawozdanie z pobytu przedstawicieli adwokatury polskiej w Anglii w dniach od 22 do 30 marca 1986 r. Zbigniew Czerski s. 136-138
Skład Komisji do opracowania ostatecznego tekstu porozumienia o współpracy samorządóœ adwokackiego i radcowskiego s. 138
Z życia izb adwokackich : Izba bielska Filip Rosengarten s. 138-140
Izba katowicka Andrzej Rajpert s. 140-144
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 144-145
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 145-148
Księga pamiątkowa ku czci profesora Hansa Heinricha Jeschecka Zbigniew Doda Andrzej Gaberle Andrzej Zoll s. 148-158
Komunikat s. 159
Sprostowanie s. 160