Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1985, Tom 29, Numer 12(336)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redakcji s. 1-2
Adwokatura i jej samorząd Kazimierz Łojewski s. 3-8
Z rozważań nad modelem adwokatury w państwie socjalistycznym Kazimierz Buchała s. 8-17
Dyskusja s. 18-37
Refleksje i próba oceny Edmund Mazur s. 37-40
Sprawozdanie z działalności adwokatury w 1984 r. s. 41-45
Stanowisko Komisji Prawodastwa i Praworządności Rady Krajowej PRON z dnia 10.VI.1985 r. w sprawie zasad polityki legislacyjnej w PRL, przyjęte na posiedzeniu w dniu 20.VI.1985 r. przez Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON s. 45-48
O bazie lokalowej jednostek organizacyjnych adwokatury Stefan Mizera s. 49-55
Nowa regulacja prawna wywłaszczania nieruchomości Walenty Ramus s. 55-68
Twórczość literacka i publicystyczna adwokatów-pisarzy w latach 1984-1985 Juliusz Leszczyński s. 69-73
Pytania i odpowiedzi prawne : dzialki rekreacyjne a prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Państwa Stefan Mizera s. 73-75
IV Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków "NIECHORZE 83" Jerzy Piosicki s. 75
Biegi przełajowe adwokatury Stanisław Rymar s. 75-76
Przyczynek do kwestii uzyskania ulg podatkowych w podatku dochodowym w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych zbywcy s. 76-79
Adw. Józef Eichstaedt Józef Łukasiewicz s. 79-80
Adw. Stefan Brzeziński Zofia Prądzyńska Jadwiga Siemaszkiewicz s. 80-82
"Prawo do obrony w procesie karnym ZSRR", J.I. Stiecowski, Moskwa 1983 : [recenzja] Janusz Krzaczek J.I. Stiecowski (aut. dzieła rec.) s. 82-90
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie zalożeń do programu działania samorządu adwokackiego do końca bieżącej kadencji s. 90-91
Z prac Prezydium NRA : stanowisko Prezydium NRA w sprawie wpisu na listę adwokatów w trybie art. 67 p. o a. s. 91-92
Z prac Ośrodka Badawczego adwokatury : Klub Adwokatów Plastyków s. 92-93
Prasa o adwokaturze s. 94-104
Kronika Centralna s. 104-111
Z życia Izb Adwokackich : izba częstochowska Zbigniew Jędrzejewski s. 111-112
Izba gdańska Anatoliusz Walicki s. 112-114
Izba katowicka Andrzej Rajpert s. 114-115
Izba łódzka Andrzej Kern s. 115-117
Izba opolska Stanisław Rakowski s. 117-119
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 119-125
Izba wałbrzyska Waldemar Łapkowski s. 125-126
Izba warszawska s. 126-127
Komunikat s. 128