Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1986, Tom 30, Numer 9(345)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parę uwag na temat najbliższego Krajowego Zjazdu Adwokatury Zygmunt Skoczek s. 1-4
Między władzą a przestępcą : (o kłopotach z adwokaturą) Roman Łyczywek s. 5-9
Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego Andrzej Zieliński s. 9-21
Przyczynek do udziału adwokatury w zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego Alfred Włoch s. 21-27
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na strzeżonych parkingach samochodowych Andrzej Rembieliński s. 27-35
Problem kooperacji zagranicznych podmiotów gospodarczych z przedsiębiorstwami krajowymi w zakresie drobnej wytwórczości Andrzej Szumański s. 35-46
Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry Jadwiga Fleszar-Szumigajowa Genowefa Rejman s. 46-55
Jeszcze o wnioskach rewizji i granicach wymiaru kary w sądzie rewizyjnym Krzysztof Góralczyk s. 56-58
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 59-60
Po pierwszym roku aplikacji Władysław Piotr Pociej s. 60-63
"Z dziejów AK na Śląsku", Juliusz Niekrasz, Warszawa 1985 : [recenzja] Andrzej Rajpert Juliusz Niekrasz (aut. dzieła rec.) s. 63-65
Życie i sprawy adwokatury : (mysli i aforyzmy) LXXVIII [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 65-66
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 66-67
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1986 r., U. 1 s. 67-86
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1984 r., III UZP 20 Stefan Płażek s. 86-92
Glosa do uchwały połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 30 października 1985 r., VI KZP 11 Włodzimierz Kubala s. 93-98
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 1984 r., II SA 2156 Michał Kulesza s. 99-109
Prasa o adwokaturze S. M. s. 109-118
Kronika centralna S. M. s. 119-124
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska S. K. s. 124-126
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 126
Izba szczecińska s. 127-130
Zmiany w przepisach adwokackich w Austrii Zdzisław Krzemiński s. 130-133
[W grudniowym numerze "Palestry"... : list do Redakcji] P. Rysiński s. 134-135