Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Palestra
1987, Tom 31, Numer 1(349)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 1986 r. o kierunkach działania samorządu adwokackiego s. 1-13
Wyobrażenie o zawodzie adwokata w świetle badań nad stereotypami zawodów prawniczych Maria Kozłowska s. 14-24
Właściwość rzeczowa sądu wojewódzkiego Zdzisław Świeboda s. 24-36
Rola stron w zakresie dowodu z biegłych w postępowaniu karnym Marian Cieślak s. 37-50
Problematyka współsprawstwa przy przedstępstwach nieumyślnych Henryk Popławski s. 50-61
Adwokaci w Stowarzyszeniu Prawników Polskich w Londynie Zdzisław Krzemiński s. 62-66
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 67-71
I Łódzkie Sympozjum Naukowe pn. "Przestępstwa przeciwko życiu" Juliusz Leszczyński s. 71-73
Adwokat Mieczysław Maślanko (1903-1986) Jacek Wasilewski s. 74-77
Adwokat Marcin Miąsik (1907-1986) Edmund Samborowski s. 77-79
Adw. Feliks Piechowski 91913-1986) A. Walicki s. 79-80
"Z dziejów AK na Śląsku", Juliusz Niekrasz, Warszawa 1985 : [recenzja] Miron Kołakowski Juliusz Niekrasz (aut. dzieła rec.) s. 81-87
"Listy do Władysława Bełzy", Leopold Meyet, [b.m.] 1983 : [recenzja] Roman Łyczywek s. 88
"Polityka karna wobec sprawców drobnych kradzieży", Jerzy Szumski, [b.m.] 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Jerzy Szumski (aut. dzieła rec.) s. 89-94
"Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym", Alfred Kaftal, Warszawa 1985 : [recenzja] Piotr Piszczek Alfred Kaftal (aut. dzieła rec.) s. 94-97
"Rieczi izwiestnych russkich juristow", Moskwa 1985 : [recenzja] Ryszard A. Stefański s. 97-100
Uchwały Prezydium NRA s. 100-102
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1985 r., I PA 25 Krzysztof Knoppek s. 103-105
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1984 r., III CZP 74 Krystyna Krzekotowska s. 106-110
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 października 1985 r., III CZP 59 s. 110-112
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1985 r., I KR 17 Zdzisław Kwiatkowski s. 113-115
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1985 r., VI KZP 8 Piotr Piszczek s. 116-119
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu - z dnia 2 sierpnia 1985 r., SA-P-587 G. Borkowski s. 119-122
Prasa o adwokaturze E. M. s. 122-133
List od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami skierowany do adw. w. Beyera s. 133-134
Sprawozdanie z wizyty Ministra Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej ZOU YU wraz z delegacją oraz z kontaktów z Naczelną Radą Adwokacką Halina Piekarska s. 134-135
Spotkanie Predyzium NRA z sekretarzem KC PZPR Tow. Stanisławem Cioskiem s. 136
Spotkanie prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego z zastępcą Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierzem Barcikowskim s. 136
Sprawozdanie z przebiegu obrad pierwszej sesji naukowej "Adwokatura w służbie nauki prawa" s. 136-137
Przyjęcie adwokatury polskiej w poczet członków UIA s. 137
Nagrody miesięcznika "Państwo i Prawo" za najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie s. 137-138
Z życia izb adwokackich : Izba kielecka Stanisław Szufel s. 138-140
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 140-147
Izba rzeszowska Edmund Samborowski s. 147-151
Izba warszawska Karol Pędowski s. 151-152
Komunikat Koła Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie s. 153