Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1987, Tom 31, Numer 2(350)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci mecenasa Witolda Ferfeta Zdzisław Krzemiński s. 1-3
W sprawie statusu prawnego Kościoła Katolickiego w PRL : (rozważania do dyskusji) Andrzej Rozmarynowicz s. 3-16
Na drodze do kodeksu : (kilka uwag o Projekcie zasad etyki zawodowej radcy prawnego) Zygmunt Sekułowicz s. 16-30
Autorskie dobra osobiste po śmierci twórcy Mieczysław Szaciński s. 31-37
Świadczenia podatkowe rolników indywidualnych Stanisław Kołodziejski s. 37-58
Podstawowe zagadnienia prawa celnego Stefan Wurzel s. 58-85
Próbki aktów wierszowanych : intercyza przedślubna [przedruk z "Gazety Warszawskiej" za rok 1984 nr ww z dnia 31.V.1884, Rok XII, Seria II, str. 346-351] Małgorzata Iwanowska s. 85-88
"Prawo rzymskie - słownik encyklopedyczny", red. Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 88-90
Na marginesie książki Stanisława Waltosia pt. "Proces karny - zarys systemu" Alfred Kaftal Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 90-106
O metodzie pisywania na marginesach : (w odpowiedzi A. Kaftalowi) Stanisław Waltoś s. 106-122
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1985 r., VI KZP 27 Leszek Sługocki s. 123-127
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1985 r., II KZ 125 Bolesław Kurzępa s. 128-131
Prasa o adwokaturze E. M. s. 131-142
Nadanie Warszawskiego Krzyża Powstańczego adwokatowi warszawskiemu s. 143
Z życia izb adwokackich : Izba bielska Filip Rosengarten s. 143-146
Izba gdańska A. Walicki s. 146-148
Izba katowicka Andrzej Rajpert s. 148-152
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 152-153
Izba krakowska Stefan Kosiński s. 153-156
Izba łódzka E. Sindlewski s. 156-157
Izba radomska T. Badowski s. 158-159
Izba warszawska : Uchwała podjęta 26 listopada 1986 r. na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Emerytów i Rencistów przy ORA w Warszawie Edmund Borzyszkowski Stanisław Strzemieczny s. 159-160