Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1987, Tom 31, Numer 3-4(351-352)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci adwokata Jerzego Malinowskiego Maciej Dubois s. 1-4
Wykładnia konstytucyjnej zasady wynagradzania według ilości i jakości pracy : (opinia prawna przedstawiona Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie K. 1 Andrzej Świątkowski s. 4-11
Zastępstwo szczególne a dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych Michał Niedośpiał s. 11-25
Jeszcze o stosowaniu ulg w opodatkowaniu nabycia w drodze spadku lub darowizny budynku mieszkalnego lub lokalu Jerzy Serwacki s. 26-34
Problem środków podnoszenia dyscypliny pracy w perspektywie przewidywalnej reformy prawa pracy Jerzy Wratny s. 34-50
Sytuacja obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenie Tomasz Grzegorczyk s. 50-67
Z problematyki granic legalnego działania obrońcy w procesie karnym Teresa Gardocka s. 67-75
W odpowiedzi na recenzję Andrzeja Gaberlego i Wojciecha Dadaka Emil Pływaczewski s. 76-77
[Czy zgodnie z art. 29 prawa o adwokaturze] Stanisław Rymar s. 77-78
Uchwały Prezydium NRA s. 79
Z prac Prezydium NRA s. 79-81
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie z dnia 5 listopada 1986 r., U 5 s. 82-102
Tryb wyłożenia przez zespół adwokacki opłaty sądowej od wniosku cudzoziemca dewizowego Witold Formański s. 103-104
Zaskarżalność do NSA decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach uprawnień do wykonywania zawodu adwokata Witold Formański s. 104-108
Podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych dla adwokatów-członków zespołów adwokackich Witold Formański s. 108-110
Niedopuszczalność zaskarżenia przez Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego uchwał organów samorządu adwokackiego w sprawie wpisu na listę adwokacką Witold Formański s. 110-112
Wykonywanie przez adwokata pracy zarobkowej w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy Witold Formański s. 112-114
Artykuł 17 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma zastosowania w ppostępowaniu przez Naczelnym Sądem Administracyjnym Witold Formański s. 114-117
Prasa o adwokaturze Em M. s. 117-130
Spotkanie członków Prezydium NRA z kierownictwem Wydziału Społeczno-Prawnego KC PZPR s. 130-131
Spotkanie w Belwederze członków Prezydium NRA z zastępcą Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierzem Barcikowskim oraz z członkiem Rady Państwa prof. Kazimierzem Secomskim s. 131-132
Sympozjum naukowe poświęcone problematyce ochrony praw obywatelskich w Polsce s. 132
Sprawozdanie z pobytu grupy prawników w Sztokholmie w dniach 21-23.I.1987 r. s. 133
Z życia izb adwokackich : izba białostocka Jerzy Korsak s. 134-141
Izba krakowska S. K. s. 141
Izba płocka Jerzy Zieliński s. 142-146
Izba poznańska Stanisław Hęćka s. 146-148