Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1987, Tom 31, Numer 5(353)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adw. Zygmunt Skoczek (1908-1987) Edmund Mazur s. 1-6
Wyłączenie z egzekucji odszkodowań i świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych Stanisław Nowak Janusz Ławrynowicz s. 6-18
Pojęcie "jednostka gospodarki uspołecznionej" a ustawodawstwo dotyczące reformy gospodarczej Anna Dawidowicz s. 18-39
O właściwy dobór materiałów porównawczych do identyfikacyjnych badań nad pismem ręcznym i podpisami Henryk Łakomy s. 39-50
Porozumienia międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a kwestia odpowiedzialności karnej skarbowej Feliks Prusak s. 50-63
"Postępowanie karne przed sądem pierszej instancji w aspekcie prakseologicznym", Zenon Jankowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Zenon Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 64-68
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 68
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 1986 r., P s. 69-77
Rękojmia co do prawidłowego wykonywania zawodu adwokata w PRL Witold Formański s. 77-79
Pojęcie rażącej niewspółmierności kary w stosunku do przypisanego czynu Witold Formański s. 79-81
Opuszczenie sali przez obrońcę w czasie ogłaszania przez Sąd uzasadnienia wydanego orzeczenia stanowi naruszenie powagi sądu Witold Formański s. 81-82
Glosa do postanowienia Sąsu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1986 r., KZ 33 Stanisław Zimoch s. 82-86
Prasa o adwokaturze E. M. s. 87-98
KOnferencja prezesów organizacji adwokackich w Europie Eugeniusz Sindlewski s. 98-101
Nominacja Prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego na członka Rady Legislacyjnej s. 101
Z życia izb adwokackich : izba bydgoska Andrzej Lehmann s. 101-104
Izba krakowska : adw. Adam Szoski (1907-1986) Zbigniew Rene s. 104-106
Izba krakowska : adw. Józef Stoch (1912-1983) Zbigniew Rene s. 107-108
Izba krakowska : adw. Henryk Maniak [zm. w dn. 1 maja 1984 r.] A. R. s. 108-109
Izba olsztyńska Henryk Pietrasiuk s. 109-110
Izba wałbrzyska : wspomnienie pośmiertne o adw. Kazimierzu Gilewiczu Anna Deneszewska s. 110-112
Izba warszawska W. D. s. 112