Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Palestra
1987, Tom 31, Numer 6(354)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Stanisław Afenda s. 1-2
Etyka dawokacka i godność zawodu : (na marginesie sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu za lata 1983-1986) Jan Chmielnikowski s. 2-6
Bezpieczeństwo obrotu i jego znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej Andrzej Kisza s. 7-19
Uwagi o udziale adwokata w sprawach rozwodowych Andrzej Malicki s. 19-25
Patologia społeczna a polityka kryminalna Tomasz Kaczmarek s. 25-37
Wstrzymanie natychmiastowej wykonalności kary aresztu zasadniczego orzeczonej przez kolegium do spraw wykroczeń Andrzej Walkosz s. 37-53
Niektóre zagadnienia eutanazji : (refleksje z wykładów prof. dra H.J. Rudolphi'ego i prof. dra K. Rolińskiego - RFN) Piotr Figura s. 53-58
Rozmowa o Konstytucji 3 Maja i adwokatach s. 58-67
Wrocławska próba pomocy społecznej resocjalizacji Zbigniew Czubak s. 67-75
Pitaval pradziadka, czyli o zmianie ocen prawniczych w ostatnim stuleciu Małgorzata Iwanowska s. 76-81
Adw. Józef Michalak [wspomnienie pośmiertne] A. K. s. 81-82
Adw. dr Zygmunt Banaszewski [wspomnienie pośmiertne] A. K. s. 82-83
Adw. Tadeusz Kaszubski [wspomnienie pośmiertne] A. K. s. 83-84
Adw. Jan Węglowski [wspomnienie pośmiertne] A. K. s. 85
"Anmerkungen zur Geschichtsmethode der Rechtsinstitutionen im Blickpunkts des rechtskybernetischen Modells", [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Wiesława Dradrach s. 85-86
Sprawozdanie ze Zgromadzenia Izby Wrocławskiej w dniu 28.X.1986 r. Andrzej Malicki s. 87-93
Wybory nowej egzekutywy POP przy ORA we Wrocławiu Jan Chmielnikowski s. 94
Sprawozdanie z działalności adwokatury w 1986 r., zatwierdzone przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu w dniu 29.III.1987 r. i przesłane Radzie Państwa w dniu 1 kwietnia 1987 r. s. 94-111
Uchwała nr 1/II s. 112-117
Uchwała nr 2/II s. 117
Uchwała nr 13/II s. 117-118
Uchwała nr 15/II s. 118
Sprawozdanie prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego z przebiegu posiedzenia Komisji Prawnej Rady Państwa w dniu 7 kwietnia 1987 r. poświęconego przyjęciu i ocenie sprawozdania Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności adwokatury za 1986 r. Kazimierz Łojewski s. 118-121
Sprawozdanie prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego z przebiegu posiedzenia Rady Państwa odbytego w dniu 15.IV.1987 roku a poświęconego przyjęciu i ocenie sprawozdania NRA z działalności adwokatury za 1986 r. Kazimierz Łojewski s. 121-122
Spotkanie Prezydium NRA z Ministrem Sprawiedliwości s. 122-123
Ustawa epizodyczna s. 123-126
Prasa o Adwokaturze E. M. s. 126-130
Z życia izb adwkackich : Izba gdańska Zdzisław Dąbrowski s. 131-132
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 132-134
Izba rzeszowska E. S. s. 135-138
Konkurs na utwór literacki prozą na temat: "Mój najciekawszy proces sądowy" s. 139
Komunikat Stanisław Rymar s. 140
Sprostowanie s. 140-141
Komunikaty Wydawnictwa Prawniczego s. 141-144