Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Palestra
1987, Tom 31, Numer 10-11(358-359)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji "Palestry" s. 1-2
Adwokatura polska w służbie nauki prawa : sesja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy NRA w dniach 7-9 listopada 1986 r. : przedmowa Witold Bayer s. 3-5
Program i organizacja Sesji oraz lista jej uczestników i lista autorów referatów s. 6-11
Pierwszy dzień Sesji - 7 listopada 1986 r. : pierwsze zebranie plenarne - otwarcie Sesji : słowo wstępne Kazimierz Buchała s. 12-14
Otwarcie Sesji Kazimierz Łojewsji s. 14-16
O celach Sesji Jadwiga Rutkowska s. 16-17
Przemówienie w imieniu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Józef Okolski s. 18
Prelekcja Kazimierza Łojewskiego nt. "Praktyka adwokacka a nauka prawa" Kazimierz Łojewski s. 19-26
Prelekcja Huberta Izdebskiego nt. "Adwokaci w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1944" Hubert Izdebski s. 26-37
Referat opracowany przez Józefa Okolskiego nt. "Adwokaci w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego 1945-1986" (odczytany przez H. Izdebskiego) Józef Okolski s. 37-43
Wystawa dorobku naukowego adwokatów w dziedzinie prawa cywilnego i prawa karnego : słowo wstępne Wiesław Łukawski s. 43-44
Otwarcie i opis wystawy Witold Bayer s. 44
Drugi dzień Sesji - 8 listopada 1986 r. : obrady i dyskusja w komisjach : Komisja Prawa Cywilnego s. 46
Testament ustny w świetle praktyki Jan Czerwiakowski s. 46-51
Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami rolnymi Andrzej Maciąg s. 52-66
Tradycja prawa rzymskiego we współczesnym prawie cywilnym Witold Wołodkiewicz s. 66-85
O odpowiedzialności kontraktowej w jej stosunku do odpowiedzialności deliktowej - inaczej Jan Rezler s. 86-103
Zagadnienia cywilstyczne ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Stanisław Rudnicki s. 104-117
Autorskoprawna ocena pracy adwokata Mieczysław Szaciński s. 117-122
Komisja Prawa Karnego s. 122-123
Niektóre problemy zabójstwa pod wpływem silnego afektu Kazimierz Buchała s. 123-145
Problemy prawa karnego w związku z definicją "śmierci mózgowej" Genowefa Rejman s. 145-163
Zabójstwo na tle seksualnym - analiza kryminologiczna przestępstwa Juliusz Leszczyński s. 164-180
Aktualne problemy wymiaru kar dodatkowych utraty praw Jerzy Kulesza s. 180-196
Minimalna obrona obligatoryjna w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 196-210
Prawo do obrony oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym Tadeusz Nowak s. 210-216
Zakres znaczeniowy pojęcia "zagarnięcie" w prawie karnym Marek Maciejko s. 216-230
Trzeci dzień Sesji - 9 listopada 1986 r. : drugie zebranie plenarne - zamknięcie Sesji : przemówienie przewodniczącego obrad Tomasz Dybowski s. 231-233
Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Prawa Cywilnego Józef Okolski s. 233-235
Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Prawa Karnego Tomasz Majewski s. 236-240
Prelekcja Stefana Kosińskiego nt. "Adwokaci w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego" Stefan Kosiński s. 240
Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i dezyderatów s. 241-243
Zamknięcie Sesji Kazimierz Łojewski s. 243-246
Wizyta prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego u członka Rady Państwa prof. Kazimierza Secomskiego s. 246
Narada sekretarzy okręgowych rad adwokackich Andrzej Kozanecki s. 246-247
Wybór dwóch adwokatów w skład Rady Krajowej PRON s. 247
Sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej i Krajowej Rady Radców Prawnych na KOngresie w Rzymie, poświęconym miejscu i roli adwokatury w wielkich współczesnych systemach prawnych s. 247-249
Sprawozdanie z IX Mistrzostw Narciarskich Adwokatury Stanisław Rymar s. 249-250
Adwokat w składzie Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych s. 250
Z życia izb adwkackich : Izba gdańska A. Walicki s. 251-252
Izba katowicka Andrzej Rajpert s. 252-253
Izba kielecka Andrzej Skowierżak s. 253-254
Izba krakowska Stanisław Synowiec s. 255-256
Izba łódzka Eugeniusz Sindlewski s. 256-257
Izba szczecińska K. S. s. 257-258
"System prawa cywilnego", tom 4, red. J. St. Piątkowski, [b.m.] 1968 : [recenzja] Jan Szachułowicz J. St. Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 258-268