Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1987, Tom 31, Numer 12(360)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dopuszczalność skargi na czynności komornika Feliks Zedler s. 1-14
Wadliwa postać orzeczenia sądu I instancji w procesie cywilnym Janusz Jankowski s. 15-25
W kwestii charakteru prawnego art. 56 prawa o aktach stanu cywilnego Andrzej Ślusarski s. 25-37
Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym de lege lata Andrzej Murzynowski s. 38-58
Zasady procesowe w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie Grażyna Szczygieł s. 59-73
Wątpliwości na tle ustwy o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach Zofia Radzikowska s. 73-81
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 82-90
Bolesław Jędrzejewski (1896-1987) - senior adwokatury mazowieckiej Kazimierz Askanas s. 91-94
Adw. Marian Kondraciuk (1907-1987) Maciej Antoszewski s. 94-97
"Gdy drzewa szubienic wyrosły", Ludwik Kohutek, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Ludwik Kohutek (aut. dzieła rec.) s. 98-100
"W kręgu kryminologii radykalnej". Lech Falandysz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marian Filar Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"W kręgu kryminologii radykalnej". Lech Falandysz, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 105-113
Orzeczenie trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1987 r., P. 1 s. 113-114
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1986 r., I CR 276 Jerzy Jodłowski s. 114-118
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 r., III CZP 69 Jan Ciszewski s. 118-135
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 3 Leszek Sługocki s. 136-139
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 8 Kazimierz Zgryzek s. 139-143
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 8 Tomasz Grzegorczyk s. 143-147
Prasa o adwokaturze T. M. s. 147-149
Sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury poslkiej w Paryżu na Międzynarodowej Konferencji Adwokatury s. 150-152
IX Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Piotr Figura s. 152-154
Z życia izb adwokackich : izba bydgoska Miłosz Jamny s. 154-156
Izba krakowska Stefan Kosiński s. 156-163
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 163-165
Izba opolska Seweryn Plebanek s. 165-168
Izba płocka : adw. Piotr Kołakowski [zm. 9 marca 1987 r.] Tadeusz Kowalewski s. 168
Izba poznańska : adw. Marian Węclewicz 1903-1986 Grzegorz Jurkiewicz s. 169-170
Izba szczecińska : adw. Alfred Włoch [zm. 11 września 1986 r.] Tadeusz Burakowski s. 170-172
Komunikat s. 173-174
Sprostowanie s. 174