Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Palestra
2006, Tom 51, Numer 1-2(577-578)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakaz reklamy usług prawniczych Beata Gadek s. 9-25
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu adwokata : wybrane problemy Leszek Nowakowski s. 26-45
Szczególne zaufanie jako podstawa obowiązków członka zarządu spółki akcyjnej na tle standardów amerykańskich Dorota Dąbrowska s. 46-52
Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym skarbowym Hubert Skwarczyński s. 53-66
Obrońca i prawo do obrony : uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2005 r., V KK 309 Antoni Bojańczyk s. 67-78
Czy TVP potrzebne jest prawo handlowe? Jędrzej Skrzypczak Jacek Sobczak s. 79-93
Adwokat bez aplikacji adwokackiej : problem właściwego przygotowania do wykonywania zawodu Andrzej Zwara s. 94-96
Warunki odbywania aplikacji adwokackiej po zmianie ustawy Prawo o adwokaturze Sebastian Samol s. 97-109
Adwokat Rafał Lemkin : wybitny nieznany Stanisław Mikke s. 110-113
Lex teleks Marian Filar s. 114-115
Szaleństwo czy potrzeba narodowa? Refleksje z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Andrzej Bąkowski s. 116-119
Promulgacja Kodeksu Teodozjusza na posiedzeniu senatu miasta Rzymu Witold Wołodkiewicz s. 120-124
Adwokatura - teologia - jazz Piotr Sendecki s. 125-133
Wyszarpany z życia Marek Sołtysik s. 134-140
Własny, poważny styl : część IV Stanisław Milewski s. 141-144
Rok 1964 (nr 4) s. 145-149
Sto lat temu Karolina Stremska s. 150-153
Społeczne konsekwencje reformy adwokatury japońskiej Marek Smolak s. 154-161
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (lipiec-wrzesień 2005 r.) Marek Antoni Nowicki s. 162-167
Sędziowska obietnica(e) w prawie wspólnotowym : mit, figura retoryczna, a może codzienna rzeczywistość orzecznicza? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 168-172
Wojciech Kotowski Wykroczenia drogowe. Komentarz Wydawnictwo C.H. Beck, seria Krótkie Komentarze, Warszawa 2005 Tadeusz Razowski s. 173-176
"Wykroczenia drogowe. Komentarz", Wojciech Kotowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Tomasz Razowski Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Prawa człowieka i ich ochrona", Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Toruń 2005 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Bożena Gronowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością", Izabela Gawłowicz, Marzena Anna Wasilewska, Szczecin 2004 : [recenzja] Adam Zaborski Izabela Gawłowicz (aut. dzieła rec.) Marzena Anna Wasilewska (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Wykroczenia drogowe. Komentarz", Ryszard A. Stefański, Kraków 2005 : [recenzja] Michał Leciak Ryszard A. Stefański (aut. dzieła rec.) s. 181-184
IV Zjazd Czeskiej Izby Adwokackiej, Praga, 21 października 2005 r. Stanisław Mikke Ewa Stawicka s. 185-187
Sprawozdanie z konferencji "Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wobec wyzwań pochodzących z byłych państw komunistycznych", Kraków, 14 października 2005 r. Zbigniew Cichoń s. 188-190
Konferencja naukowa "Zasada prawdy materialnej a reformy procedury karnej ostatnich lat", Krasiczyn, 15-16 października 2005 r. Monika Klejnowska s. 190-193
Ogólnopolskie Forum "Terroryzm a bezpieczeństwo w Unii Europejskiej", zorganizowane w ramach Programu Informacyjnego "Debata Europejska 2005", Warszawa, 28 listopada 2005 r. Adam Redzik s. 193-195
Sprawozdanie z konferencji "Czy i jak zmieniać prawo karne - opinie sędziów i prokuratorów", odbytej w Sądzie Najwyższym 8 grudnia 2005 r. Adam Redzik s. 196-202
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 203-205
Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania karnego i innych ustawach, dotyczące statusu obrońcy i pełnomocnika Stanisław Zabłocki s. 206-216
O znaczeniu zastrzeżeń stron zgłaszanych do protokołu rozprawy na podstawie art. 162 k.p.c. Karol Weitz s. 217-223
Dwie wypowiedzi Sądu Najwyższego na temat skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Teresa Flemming-Kulesza s. 224-227
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 228-229
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 230-234
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 235-244
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 22 października 2003 r. Józef Gurgul s. 245-251
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2004 r. Wojciech Cieślak Maciej Górtowski s. 252-258
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 lipca 2004 r. Katarzyna Ludwichowska s. 259-265
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 marca 2005 r. Michał Warciński s. 266-274
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 275-276
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 276-280
Życie publiczne adwokatów s. 281-285
Jubileusz 60-lecia Adwokatury Gdańskiej Marek A. Karczmarzyk s. 286-291
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana ORA w Gdańsku z okazji 60-lecia Izby Adwokackiej w Gdańsku Adam Car s. 291
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie Stefania Płocica s. 292-295
Sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatów Izby koszalińsko-słupskiej w Neubrandenburgu i Schwerinie Michał Płocica s. 296
Szkolenie prawników Monika Strus-Wołos s. 296-297
Opłatek przemyskich prawników Janusz Czarniecki s. 297-298
Stanowisko aplikantów adwokackich w sprawie ustawy Prawo o adwokaturze Bartosz Grohman s. 298-300
"Nie zapomniałem o was" : los i czyny Szymona Wiesenthala Marek Sołtysik s. 301-308
15-lecie Izby Adwokackiej Saksonii Marek Kowalski s. 309
Uroczystość wręczenia corocznych nagród z dziedziny prawa międzynarodowego im. Profesora Manfreda Lachsa Adam Redzik s. 310
Mniej adwokatów w przyszłym roku Justyna Flankowska Bogdana Słupska-Uczkiewicz s. 311-312
List do Redakcji w związku z "Przeglądem glos krytycznych" Romuald Kmiecik s. 312-315
Komunikaty s. 316
Z ostatniej chwili s. 317