Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Palestra
2004, Tom 49, Numer 5-6(557-558)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dla Europy Robert Schuman s. 7-8
Kolizja zasad równości i pewności w prawie podatkowym a klauzula tzw. obejścia prawa podatkowego – uwagi krytyczne na tle art. 24b Ordynacji podatkowej Ziemowit Kukulski Bartosz Wojciechowski s. 9-27
Ostatnie zmiany w k.s.h. – krok w dobrym kierunku? Eligiusz Jerzy Krześniak s. 28-35
Problem bezprawności względnej w systemie odpowiedzialności deliktowej Marta Owczarek s. 36-47
Zasady odpowiedzialności za szkody na osobie pasażera w międzynarodowym, europejskim i polskim prawie lotniczym Marek Żylicz s. 48-56
Tajemnica zawodowa prawników: wyzwania i zagrożenia Michał Steinhagen s. 57-68
Trzecie pokolenie Stanisław Mikke s. 69-71
Nawet niemała Watergate Marian Filar s. 72-74
Śmierć Generała Andrzej Bąkowski s. 75-80
Honor Artura Schroedera Marek Sołtysik s. 81-86
Prawnicy wobec okupacji Wileńszczyzny w latach II wojny światowej Leszek Kania s. 87-94
Rok 1962, nr 12 : plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 95-96
100 lat temu Karolina Stremska s. 97-100
Uwagi na tle założeń reformy kształcenia prawników w Niemczech Ewa Stawicka s. 101-103
Brussels Agenda s. 104-105
Ochrona własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Wojciech Hermeliński s. 106-110
Koszty zastępstwa adwokackiego skarżącego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu Zbigniew Cichoń s. 111-113
Nagroda im. Ludovica Trarieux Wojciech Hermeliński s. 114-115
Kilka uwag na temat podstawy prawnej wspólnotowego mandatu sądu krajowego Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 116-118
Skarga odszkodowawcza z tytułu odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 119-123
Europejska Konferencja Prezydentów Izb Adwokackich, Wiedeń, 19–21 lutego 2004 r. Marian Anczyk s. 124-130
Seminarium w Brukseli Wojciech Hermeliński s. 130-131
Sprawozdanie z II Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich w dniach 16–18 kwietnia 2004 r. Andrzej Malicki s. 131-133
Sprawozdanie ze szkolenia w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 133-135
Konferencja naukowa z okazji jubileuszu dziesięciolecia kwartalnika „Prawo asekuracyjne” Agnieszka Zakrzewska s. 135-137
"Kodeks karny : komentarz", Andrzej Marek, Warszawa 2004 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 138-142
"Adwokatura na Pomorzu Środkowym w latach 1945–2002", Leon Kasperski, Stefan Żurawski, Koszalin-Słupsk 2003 : [recenzja] Piotr Kurlenda Leon Kasperski (aut. dzieła rec.) Stefan Żurawski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 145-146
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 147-152
W jaki sposób można bronić się przed rażąco wygórowanymi odsetkami umownymi? Andrzej Marcinkowski s. 153-154
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Izba Cywilna 2002–2004) Zdzisław Krzemiński s. 155-160
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 161-165
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 166-174
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. P 21 s. 175-224
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 września 2003 r. I KZP 20 Marcin Świerk s. 225-229
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 230-232
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 232-234
Uchwała Nr 42 s. 235-237
Uchwała Nr 43 s. 237-239
„Okrągły Stół” samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego Agnieszka Metelska s. 240-245
Jubileusz 80-lecia Izby Adwokackiej w Katowicach : zarys historii adwokatury Izby Katowickie Kazmierz Wójcicki s. 246-263
Początki i rozwój adwokatury polskiej na Górnym Śląsku Jan Polewka s. 263-292
Nowa siedziba ORA w Białymstoku Jerzy Korsak s. 293-294
Uroczystość w Lublinie – wystawa Stanisław Estreich Barbara Oratowska s. 294-298
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie Jacek Trela s. 298-299
Wieczór refleksji Warszawskiej Adwokatury Andrzej Bąkowski s. 299-301
Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego adwokatów i aplikantów adwokackich na temat europejskiego prawa wspólnotowego Andrzej Malicki s. 302-304
Konferencja szkoleniowa dla adwokatów z Izb: wrocławskiej, opolskiej, wałbrzyskiej i zielonogórskiej Andrzej Grabiński s. 304-305
Szkolenie dla pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Warszawa, 15 kwietnia 2004 Barrtosz Grohman s. 306-308
Sprawozdanie z Finału Konkursu na Najlepszego Studenta Prawa „Primus in Primis” Wojciech Radyński s. 308
Zapomniane, tragiczne Stanisław Mikke s. 309-310