Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 63
Palestra
2004, Tom 49, Numer 7-8(559-560)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czterdziesty Czwarty Stanisław Mikke s. 9-10
Adwokaci i aplikanci adwokaccy w Powstaniu Warszawskim s. 11-14
Księga losów polskich : powstanie Warszawskie (fragment) Andrzej Krzysztof Kunert s. 15-17
Adwokat Konrad Sieniewicz – Rejonowy Delegat Rządu RP na powstańczym Powiślu Paweł Ziętara s. 18-33
Pisarze i adwokaci : migawka z Powstania Marek Sołtysik s. 34-36
Fragment dziennika Witold Zalewski s. 37-39
Wybrane problemy tzw. integralności (niepodzielności) wyroku rozwodowego : zakaz reformationis in peius w postępowaniu rozwodowym Piotr Pogonowski s. 40-53
Odsetki za opóźnienie a kara umowna Jacek Jastrzębski s. 54-72
Pokrzywdzony w postępowaniu karnym Agnieszka Rybak-Starczak s. 73-85
Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania Paweł Cioch s. 86-103
Kontrowersje wokół roli obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Andrzej Skowron s. 104-110
Błędy w opiniowaniu sądowo-psychologicznym w świetle podstawowych standardów psychologii sądowej Józef K. Gierowski s. 111-118
O dopuszczalności stosowania sposobów erystycznych w postępowaniu sądowym Kamil Zeidler s. 119-130
Czy to koniec adwokatury? Andrzej Tomaszek s. 131-138
Reklama adwokacka w Polsce i za granicą Błażej Koczetkow Stefan Nowakowski s. 139-152
O honorowym poradnictwie i równości wobec prawa Leszek Bosek Andrzej Michałowski s. 153-157
Wolna amerykanka i co dalej? Stanisław Mikke s. 158-161
„Patrz końca” Marian Filar s. 162-163
„Ku wolności” : powstanie Warszawskie 1944 r. Andrzej Bąkowski s. 164-167
Siostra współczucia Marek Sołtysik s. 168-173
Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956 Marcin Zaborski s. 174-188
Adwokat Stanisław Ochocki (1907–1977) – szef sądownictwa wojskowego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej Leszek Kania s. 189-193
Juryści spod Wawelu (3) Stanisław Milewski s. 194-196
Rok 1963, nr 1–2 : u progu nowego roku : medytacja rekruta (ostrzelanego) : orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 197-200
100 lat temu Karolina Stremska s. 201-204
Reformy prawne w Mongolii Jugnee Amarsanaa s. 205-208
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (styczeń–marzec 2004 r.) Marek Antoni Nowicki s. 209-214
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za naruszenie prawa wspólnotowego Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 215-219
"Przepadek w polskim prawie karnym", Kazimierz Postulski, Marek Siwek, Zakamycze 2004 : [recenzja] Jerzy Migdał Kazimierz Postulski (aut. dzieła rec.) Marek Siwek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Adwokatura polska – Pro Patria et Iustitia", Czesław Jaworski, Warszawa 2003 : [recenzja] Edmund Mazur Czesław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Sekty za zamkniętymi drzwiami", Grzegorz Mikrut, Krzysztof Wiktor, Warszawa 2004 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Grzegorz Mikrut (aut. dzieła rec.) Krzystzof Wiktor (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Adwokat w Europie Ewa Szelchauz s. 227-229
Wykład adw. Petera J. Hustinx’a pt. „Rola Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych w strukturach Unii Europejskiej”230 Magdalena Kornak s. 229-230
Wykład Gunthera Teubnera pt. „Konstytucjonalizm Społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo” Magdalena Kornak s. 230-231
Nowe książki s. 232-236
Przegląd czasopism prawniczych Andrzej Bąkowski s. 237-242
Czy niedziałanie względnie niedbałe działanie w procesie adwokata wyznaczonego z urzędu może uzasadniać wznowienie postępowania na podstawie przewidzianej w art. 401 pkt 2 k.p.c.? Andrzej Marcinkowski s. 243-244
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 245-250
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 251-257
Postanowienie Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2004 r. s. 258-262
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2000 r. V CKN 10 Maciej Gutowski s. 263-267
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 maja 2004 r. I KZP 6 Michał Hudzik s. 268-279
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lutego 2004 r. I KZP 47 Antoni Bojańczyk s. 280-288
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 marca 2003 r. II Aka 231 Wojciech Cieślak s. 289-295
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 296-297
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 297-298
Uchwała Nr 41 s. 299-303
Uchwała Nr 44 s. 303
Uchwała Nr 45 s. 304
Uchwała Nr 46 s. 304
Notatka ze spotkania w dniu 29 lipca 2004 r. z Zarządem Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Stanisław Rymar s. 305
Jubileusz adwokata Jacka Kańskiego Stanisław J. Jaźwiecki s. 306-307
Galeria w kancelarii Andzrej Stelmach Leszek Wojtasik s. 307-308
Informacja o egzaminie adwokackim. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi w dniu 15 maja 2004 r. Andrzej Krakowiński s. 308-310
Szkolenia adwokatów Janusz Czarniecki s. 310-312
Uchwała Nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ocen zawartych w dokumencie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatytułowanym: „Analiza ograniczeń konkurencji w sektorze wolnych zawodów” s. 313-316
Pogrzeb Pułkownika A. M. s. 317-318
Pożegnanie prezydenta Ronalda Reagana Ewelina Wolańska s. 318-319
Adwokaci Krakowscy w Powstaniu Warszawskim S. J. s. 320-321
Adwokat Jadwiga Rutkowska W 10. rocznicę śmierci Stanisław Mikke s. 322-324
Adw. Leon Bąkowski (1915–2004) Wojciech Bąkowski Tomasz Tyszka s. 324-326
Komunikat o XI Konkursie im. Profesora Manfreda Lachsa Andrzej Bąkowski s. 327
Sprostowanie Andrzej Bąkowski s. 328