Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Palestra
2004, Tom 49, Numer 9-10(561-562)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O waszą i naszą przyszłość Stanisław Mikke s. 9-10
Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji k.p.c. Tomasz Pietrzykowski Bartosz Wojciechowski s. 11-24
Pojęcie szkody i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w systemie warszawsko-montrealskim Małgorzata Polkowska s. 25-43
Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów prywatnych w postępowaniu karnym Antoni Bojańczyk s. 44-58
Ochrona produktów informatycznych w prawie własności przemysłowej Aleksander Stuglik s. 59-69
Wnoszenie podań pocztą elektroniczną na podstawie przepisów k.p.a. Marcin Butkiewicz s. 70-75
Nowe zasady odpowiedzialności odszkodowawczej komornika Marta Rytlewska s. 76-84
Instytucja mediacji w sprawach karnych : badania empiryczne Marzena Kruk s. 85-95
ADR – techniki polubownego rozstrzygania sporów Agnieszka Zalewska-Fowler s. 96-102
Mediokracja Stanisław Mikke s. 103-105
Prognoza pogody Marian Filar s. 106-107
Norman Davies: „Powstanie 44” Andrzej Bąkowski s. 108-111
Poza granicą kreacji Marek Sołtysik s. 112-116
Adwokaci i aplikanci adwokaccy w Powstaniu Warszawskim – uzupełnienie listy s. 117
Adwokatom – Powstańcom Warszawy Stanisław Mikke s. 117-120
Powstanie Warszawskie – insurekcja i akt państwowy Andrzej Krzysztof Kunert s. 120-125
Podstawy ustrojowe PRL Grzegorz Górski s. 126-134
Lwowskie podglebie dla inicjatywy adwokata (1) Stanisław Milewski s. 135-138
Rok 1963, nr 3–4 : o niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata – podejrzanego w procesie karnym Alfred Kaftal s. 139-143
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Alfred Kaftal s. 143-144
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Alfred Kaftal s. 144-145
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 145-146
100 lat temu Karolina Stremska s. 147-151
Reklama adwokacka w wybranych krajach środkowoeuropejskich Fatima Joanna Mohmand s. 152-159
Zakazane porozumienia przedsiębiorców na gruncie prawa konkurencji WE Andrzej Tusiński s. 160-171
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (kwiecień– czerwiec 2004 r.) Marek Antoni Nowicki s. 172-181
Ochrona cudzoziemców przed wydaleniem na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Magdalena Kmak s. 182-192
Sędziowski dylemat – wstrzemięźliwość czy aktywność? Jaka rola dla Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 193-198
Konferencja Europejskiej Federacji Izb Adwokackich w Lyonie Zbigniew Cichoń s. 199-201
"Metody prawnicze", Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Kraków 2004 : [recenzja] Sławomir Lewandowski Bartosz Brożek (aut. dzieła rec.) Jerzy Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Nowe książki Zbigniew Cichoń Agnieszka Metelska s. 205-210
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 211-214
Czy przepisy dotyczące przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron są nadużywane? Andrzej Marcinkowski s. 215-216
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 217-221
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 222-239
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 marca 2003 r. III CZP 1 Zbigniew Woźniak s. 240-249
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r. I KZP 31 Jacek Izydorczyk s. 250-261
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r. I KZP 29 Jarosław Zagrodnik s. 262-271
Gratulacje i życzenia s. 272
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 273-274
Uchwała Nr 63 Prezydium NRA z dnia 12 października 2004 r. Andrzej Bąkowski s. 275-278
Spotkanie w UOKiK Leszek Rydzewski s. 279-282
Ważne wyjaśnienie Paweł Brochocki s. 282-283
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze : uroczyste ślubowanie : wyprawa kajakiem przez litewskie puszcze Jerzy Korsak s. 284-289
Wybory w Izbie Krakowskiej Adam Walkowski s. 289-290
VIII Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym Ryszard Kurnik s. 291-292
Adwokat dr Roman Łyczywek : w 10. rocznicę śmierci Włodzimierz Łyczywek s. 293-295
Adwokat Weronika Ksawera Kwasiborska (1907–2003) Veronica Afewu s. 295-298
Adwokat Kazimierz Górecki (1896–1978) Jerzy Więckowski s. 298-303
Adwokat Małgorzata Anna Cholewicka (1915–2000) Zygmunt Sobkiewicz s. 303-305
Obowiązek pamięci Andrzej Bąkowski s. 306-307
Diem perdidi? Rafał Dębowski s. 307-311