Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 61
Palestra
2004, Tom 49, Numer 11-12(563-564)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja o wyborze Naczelnych Władz Adwokatury s. 11-14
Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie, 20–21 listopada 2004 r. s. 15-20
Skarga na przewlekłość postępowania karnego Monika Zbrojewska s. 21-30
Iter delicti kradzieży w supermarkecie : studium przypadku Tomasz Ludwik Krawczyk s. 31-40
Wyrok nakazowy a postępowanie cywilne Czesław Paweł Kłak s. 41-48
Wokół kary łącznej grzywny Magdalena Niewiadomska s. 49-66
Status bonu towarowego na gruncie k.k. Agnieszka Pilch s. 67-78
System argentyński a problem ochrony konsumentów Inga Łobocka s. 79-90
Uwagi dotyczące ratyfikowania przez Polskę konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych Rafał Morek s. 91-97
Pierwsza ogólnopolska anonimowa ankieta dotycząca szkolenia aplikantów adwokackich Andrzej Grabiński Bartosz Grohman Jolanta Noculak s. 98-107
Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich – zagadnienia prawnoporównawcze Tomasz Targosz s. 108-125
Pełnomocnicy uprawnieni do wnoszenia kasacji i występowania przed najwyższymi organami sądowymi Konrad Osajda s. 126-140
Niech tak będzie Stanisław Mikke s. 141-143
Po co? Marian Filar s. 144-145
W Turcji z „Podróżami z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego w ręku Andrzej Bąkowski s. 146-149
Z tajemnic École de Paris Marek Sołtysik s. 150-154
Adwokat Franciszek Nowodworski (1859–1924) Krzysztof Pol s. 155-160
Adwokat dr Józef Axer (1882–1957) Zenon Andrzejewski s. 161-164
Adwokat dr Maurycy Axer (1886–1942) Zenon Andrzejewski s. 165-171
Adwokat Czemeryński i jego „Prawnik” (2) Stanisław Milewski s. 172-175
Rok 1963, nr 5 i 6 : o prawne uregulowanie samorządu aplikanckiego s. 176-177
Książka o niektórych procesach z udziałem przysięgłych w Anglii Stanisław Waltoś s. 177-181
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 181-182
100 lat temu Karolina Stremska s. 183-187
Wynagrodzenie adwokata za reprezentację strony w procesie cywilnym w Niemczech Jarosław Stasiak s. 188-196
Dział spadku w testamencie w prawie francuskim Jakub Biernat s. 197-210
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (lipiec– wrzesień 2004 r.) Marek Antoni Nowicki s. 211-215
Nowe przemyślenia wspólnotowego systemu ochrony prawnej : zmiany jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 216-217
"Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej", Stanisław Hoc, Opole 2002 : [recenzja] Jacek Sobczak s. 218-220
"Odpowiedzialność karna menedżerów", Oktawia Górniok, Toruń [b.r.] : [recenzja] Wojciech Cieślak Oktawia Górniok (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce", Jerzy Jacyszyn, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Serwatka Jerzy Jacyszyn (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Sprawozdanie z seminarium „Międzynarodowego Trybunału Karnego z perspektywy obrońcy”, Trewir, 7–13 października 2004 r. Bartosz Grohman Ewa Ślęzak s. 227-229
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu”, Bielsko-Biała, 18–19 czerwca 2004 r. Marcin Marcinko s. 229-231
Jubileusz prof. dr. hab. adw. Janusza Szwaji Andrzej Tomaszek s. 231-232
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 233-235
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 236-240
Czy adwokat może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego radcy prawnemu? Jak należy reagować, gdy jako substytut adwokata zgłasza się radca prawny? Andrzej Marcinkowski s. 241
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 242-246
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 247-258
Glosa do uchwały z 21 października 2003 r. I KZP 33 Jacek Kędzierski s. 259-264
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r. II KK 277 Antoni Bojańczyk s. 265-272
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 listopada 2002 r. II CKN 1395 Michał Warciński s. 273-278
Posiedzenie NRA s. 279-280
Z prac Prezydium NRA s. 280-282
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z 4 grudnia 2004 r. s. 282-283
Informacje Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 283-285
Adwokackie wyróżnienie dla dr. Jana Nowaka-Jeziorańskiego S. M. s. 285-286
Gratulacje dla adw. Witolda K.L. Zapałowskiego s. 286
Tajna Rada Adwokacka Barbara Oratowska s. 287-291
V Jubileuszowy Rowerowy Rajd Adwokatów Izby lubelskiej, Harasiuki 2004 Krzysztof Pękalski s. 291-292
IV Spotkanie Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich, Łódź, 1-3 października 2004 r. ; Stanowisko IV Krajowego posiedzenia Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich, Łódź, 1-2 października 2004 r. Wiesław Wolski s. 292-294
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku w dniu 25 września 2004 r. Jolanta Tymińska-Góralczyk s. 295-296
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie Janusz Czarniecki s. 296-298
Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu Małgorzata Gruszecka s. 299-300
Adwokatura – Powstańcom : ku pamięci W. M. s. 301-302
Adwokat Józef Ignacy Bielski (1900–2004) Stanisław Śniechórski s. 303-305
Pożegnanie Stanisław Mikke s. 305
Adwokat Franciszek Wysocki (1912–2004) Zbigniew Kaczmarek s. 306-307
Adwokat Władysław Sutkowski (1924–2004) Edmund Mazur s. 307-312
Adwokat Mieczysław Badowski (1924–2004) Wojciech Dereziński s. 312-313
Sprostowanie s. 314