Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 61
Palestra
2005, Tom 50, Numer 1-2(565-566)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym Krzysztof Knoppek s. 9-14
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a świadczenie pomocy prawnej Mirosław Pawełczyk s. 15-20
Sprawy podlegające mediacji przed sądem administracyjnym Andrzej Grzegorz Harla s. 21-24
Niektóre zagadnienia udziału pokrzywdzonego z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu karnym Adrianna Siostrzonek-Sergiel s. 25-33
Warunki determinujące skuteczność zgody uprawnionego w prawie karnym Paweł Daniluk s. 34-44
Pomoc prawna z urzędu a VAT Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki s. 45-54
Czy adwokatura stąpa po wodzie? Andrzej Michałowski s. 55-59
Aplikacja: ewolucja czy rewolucja? Andrzej Warfołomiejew s. 60-63
Oczami prowincjuszy Monika Strus-Wołos s. 64-68
Nowa molekularna metoda medycyny sądowej James Randerson s. 69-70
Rola i znaczenie psychologicznej ekspertyzy typologicznej w praktyce organów ścigania Józef Krzysztof Gierowski s. 71-83
Nieprawidłowe praktyki w zakresie zarządzania zgody na widzenie wydawanej obrońcy Monika Małgorzata Gąsiorowska s. 84-87
Paląca potrzeba zmian Bogusław Kosmus Roman Nowosielski s. 88-91
Kasacja dla wybranych Bogusław Kosmus Roman Nowosielski s. 92-94
O dowodach prywatnych w świetle Konstytucji – uwagi polemiczne Adam Taracha s. 95-102
Wybrane zagadnienia wykładni art. 362 k.c. – na marginesie wypowiedzi Profesora Tomasza Pajora Paweł Granecki s. 103-117
Za tymi, którzy odeszli Stanisław Mikke s. 118-120
Bilans Marian Filar s. 121-122
„Tajemnica Piłsudskiego” Andrzej Bąkowski s. 123-127
Prace legislacyjne nad Kodeksem Napoleona Witold Wołodkiewicz s. 128-133
Tragedia Antoniego Kurzawy Marek Sołtysik s. 134-139
Warszawscy adwokaci – uczestnicy konspiracji piłsudczykowskiej w kraju w latach drugiej wojny światowej : Otton Gordziałkowski Marek Gałęzowski s. 140-144
Zarys organizacji audytoriatu Wojska Polskiego i polskich formacji wojskowych II Rzeczypospolitej (1914–1948) Leszek Kania s. 145-153
Adwokatura warszawska w roku 1945 Edmund Mazur s. 154-159
Od „Prawnika” do „Przeglądu” (3) Stanisław Milewski s. 160-163
Z historii wymowy sądowej w b. zaborze austriackim Jan Kocznur s. 164-171
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 171-172
Nie ma więzień w Grenlandii s. 172-173
100 lat temu Karolina Stremska s. 174-178
Pomarańczowa zima Marek Karczmarzyk s. 179-185
Warto było Lech Toporek s. 185-187
Wspólnotowe dialogi sądowe i competence de la competence Trybunału Sprawiedliwości : w poszukiwaniu równowagi w multicentrycznym świecie prawnym Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 188-194
Uroczyste otwarcie Roku Sądowego Paryskiej Izby Adwokackiej i Konferencja Stażu, Paryż 17–21 listopada 2004 r. Marian Anczyk s. 195-200
Sprawozdanie z konferencji naukowej „200 lat kodyfikacji napoleońskich”, Kraków, 15–16 października 2004 r. Stanisław Waltoś s. 200-203
Drugi Światowy Kongres poświęcony karze śmierci oraz zagadnieniom z zakresu międzynarodowego prawa karnego, Montreal, 6–9 października 2004 r. Wojciech Hermeliński Eligiusz Jerzy Krześniak s. 203-205
"Res iudicata jako przesłanka procesu karnego", Maciej Rogalski, Rzeszów 2004 : [recenzja] Barbara Nita Maciej Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza", Toruń 2004 : [recenzja] Zbigniew Cichoń s. 211-213
<<„Niepodległość” – czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski>>, Warszawa 2002 : [recenzja] Piotr Kardela s. 213-216
Rozpoznawanie zażaleń na decyzje o zatrzymaniu Stanisław Zabłocki s. 217-229
Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w teorii i praktyce Kamil Zaradkiewicz s. 230-234
W kwestii następczego zatwierdzenia czynności procesowych dokonanych przez osobę niemogącą być pełnomocnikiem Karol Weitz s. 234-240
Skutki czynności naruszającej art. 374 k.k. (379 § 1 k.s.h.) Teresa Flemming-Kulesza s. 241-245
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – nowa forma prowadzenia działalności Eligiusz Jerzy Krześniak s. 246-249
Co oznacza uchylenie art. 443 k.p.c.? Andrzej Marcinkowski s. 250-251
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 252-261
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2004 r. V KK 37 Jacek Giezek s. 262-272
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r. IV KK 94 Michał Kurowski Dariusz Świecki s. 273-276
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 2004 r. I KZP 19 Wojciech Korbiel s. 277-283
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 września 2004 r. I KZP 21 Jędrzej Skrzypczak s. 284-292
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 293-296
Uchwały Prezydium NRA Ryszard Kaczorowski s. 297-299
Wyjazdowe szkolenie Jerzy Korsak s. 300-301
Zgromadzenie Izby adwokackiej w Bydgoszczy : w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Maciej Dzierżykraj-Lipowicz s. 301-304
Adwokacki Klub Motocyklowy Paweł Jarzyna s. 305-306
O latach minionych Aleksander Berger s. 307-310
Zgromadzenie Izby radomskiej Monika Strus-Wołos s. 310-311
Varia s. 312
Jan Nowak-Jeziorański (1913–2005) Andrzej Bąkowski s. 313-316
Adwokat Jadwiga Siemion (1925–2004) Edmund Mazur s. 317-320
Adwokaci i aplikanci adwokaccy w Powstaniu Warszawskim – uzupełnienie listy Jan Świderski s. 321
Komunikaty s. 322-324