Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 66
Palestra
2005, Tom 50, Numer 3-4(567-568)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patriotyzm – fragment książki pt. „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II s. 11-12
Przesłanie – tekst wystąpienia Jana Pawła II w Parlamencie w dniu 11 czerwca 1999 r. s. 13-20
Nowe przepisy o małżeńskich ustrojach majątkowych Krzysztof Pietrzykowski s. 21-31
Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej Jacek Jastrzębski s. 32-50
Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego Maciej Rogalski s. 51-62
Niekonstytucyjność europejskiego nakazu aresztowania Piotr Bogdanowicz s. 63-71
W sprawie dopuszczalności dalszego pełnienia obowiązków przez obrońcę w sytuacji ustania stosunku obrończego z wyboru (uwagi na marginesie art. 81 i 378 k.p.k.) Antoni Bojańczyk s. 72-82
Adwokat z urzędu w postępowaniu cywilnym Jan Turek s. 83-100
W sprawie dopuszczalności udzielania przez adwokata substytucji radcy prawnemu Maciej Mataczyński Paweł Sowisło s. 101-108
Widziane z Warszawy Andrzej Tomaszek s. 109-113
W obronie tzw. „adwokatury Grishama” Olga Sztejnert s. 114-116
Jeszcze w sprawie konstytucyjnej dopuszczalności dowodów prywatnych w postępowaniu karnym Antoni Bojańczyk s. 117-130
Uwagi praktyka co do ścigania tzw. przestępstw drogowych Tadeusz Wolfowicz s. 131-136
Etos adwokatury a reklama Stanisław Śniechórski s. 137-138
Etos śmiercią brukowany Stanisław Mikke s. 139-142
Duch w szafie Marian Filar s. 143-144
Jałta – gwałt zadany Polsce Andrzej Bąkowski s. 145-148
Systematyka Kodeksu Napoleona Witold Wołodkiewicz s. 149-152
Światło z głębi obrazu Marek Sołtysik s. 153-158
Ignacy Radlicki – adwokat, legionista, poseł na Sejm RP, działacz konspiracji piłsudczykowskiej w czasie drugiej wojny światowej Marek Gałęzowski s. 159-165
Syzyfowe prace mecenasa Czemeryńskiego (4) Stanisław Milewski s. 166-169
Zagadnienie powództwa cywilnego o symboliczną złotówkę s. 170
A jednak prawomocne zasądzenie symbolicznej złotówki w wyroku karnym stanowi res iudicate w procesie cywilnym Aleksander Kafarski s. 170-171
Cywilnoprocesowe skutki zasądzenia tzw. symbolicznej złotówki w postępowaniu adhezyjnym Kazimierz Piasecki s. 171-172
Jeszcze o symbolicznej złotówce Stanisław Garlicki s. 172-174
"Wędrówki po ścieżkach wspomnień", Mieczysław Jarosz, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Janczewski Mieczysław Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 174
Przegląd prasy prawniczej M. Cybulska s. 175
100 lat temu Karolina Stremska s. 176-179
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (październik– grudzień 2004 r.) Marek Antoni Nowicki s. 180-185
Bezpośredni skutek dyrektyw : Trybunał Sprawiedliwości w pułapce swojego własnego orzecznictwa? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 186-194
"Leksykon polskiej procedury karnej", Andrzej Gaberle, Gdańsk 2004 : [recenzja] Piotr Hofmański Andrzej Gaberle (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Apelacja karna", Kazimierz Łojewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Kazimierz Łojewski (aut. dzieła rec.) s. 196-198
IV Konferencja Adwokatury Europejskiej, Berlin, 5 listopada 2004 r Agata Kulisiewicz s. 199-202
Sprawozdanie ze szkolenia „Międzynarodowy Trybunał Karny z perspektywy obrońcy”, Trewir, 1–7 marca 2005 r. Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 203-206
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 207-209
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 210-215
Co dalej z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych? Stanisław Zabłocki s. 216-229
Domniemanie zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym a proces dotyczący prawa nieujawnionego bądź ujawnionego błędnie Kamil Zaradkiewicz s. 230-236
Dwie kwestie związane z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym Karol Weitz s. 237-242
Przymus adwokacko-radcowski przy skardze w trybie ustawy z 17.6.2004 r. Teresa Flemming-Kulesza s. 243-246
Relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą w spółkach kapitałowych Eligiusz Jerzy Krześniak s. 247-252
Czy, gdy spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej prawie cały spadek, warunkiem koniecznym wystąpienia z powództwem o zachowek jest uprzednie dokonanie działu spadku? Andrzej Marcinkowski s. 253-254
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 255-259
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 260-270
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2004 r., I KZP 7 Krzysztof Eichstaedt s. 271-274
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2002 r., V CKN 1374 Maciej Gutowski s. 275-279
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2004 r., IV CK 24 Bartosz Wojciechowski s. 280-288
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 289-292
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 22 lutego 2005 r. s. 292-293
Uchwała Nr 12 s. 293-295
Uchwała ORA w Warszawie z 17 lutego 2005 r. s. 295-296
Uchwała ORA w Bydgoszczy z 22 lutego 2005 r. s. 296-297
Uchwała ORA w Krakowie z 25 lutego 2005 r. s. 297-298
Uchwała Nr 13 s. 298-299
Stanowisko Ministerstwa Finansów z 18 lutego 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności adwokackich wykonywanych z urzędu s. 299-300
Pismo Skarbnika NRA adw. Piotra Sendeckiego z 25 lutego 2005 r. skierowane do dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich w sprawie pisma Ministerstwa Finansów z 18 lutego 2005 r. s. 300-306
Stanowisko adw. Andrzeja Warfołomiejewa z 23 lutego 2005 r. w sprawie płacenia podatku VAT przez adwokatów za sprawy prowadzone z urzędu s. 306-308
Życie publiczne adwokatów s. 308
Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów Janusz Czarniecki s. 309-310
Słowne manewry Ewa Wielińska s. 310-311
Polscy prawnicy w Strasburgu s. 312
Wolność wielką ceną okupiona Stanisław Mikke s. 313-314
Adwokat Ryszard Zdziarski (1915–2003) Jerzy Korsak s. 315-317
Pożegnalne wspomnienie Edmund Mazur s. 317-319
Sprostowania s. 319
Komunikaty Stanisław Estreich Andrzej Grabiński s. 320