Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 69
Palestra
2005, Tom 50, Numer 5-6(569-570)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Zułowa do Belwederu : droga Józefa Piłsudskiego ku niepodległej Polsce Marek Gałęzowski s. 9-21
„Palestra” Nr 5 z 1935 r. : orędzie Prezydenta RP oraz inne dokumenty s. 22-26
Marszałek, jakiego nie znamy : Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska o Ojcu Stanisław Mikke s. 27-29
Tekst nagrania Józefa Piłsudskiego z roku 1924 s. 29-30
Niektóre zagadnienia strony przedmiotowej zbrodni komunistycznej Jerzy A. Kulesza s. 31-43
Przestępstwo korupcji gospodarczej z art. 296a k.k. Jerzy Skorupka s. 44-56
Wyrok zaoczny w postępowaniu karnym Andrzej Ziębiński s. 57-73
Przyznanie się do czynu a przyznanie się do winy Monika Klejnowska s. 74-86
Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta Antoni Górski Jan Paweł Górski s. 87-96
Prawne aspekty dalekowschodnich sportów i sztuk walki w Polsce Janusz Czarniecki s. 97-107
O projektowanej zmianie przepisu art. 4 Prawo o adwokaturze Andrzej Zwara s. 108-114
Problem podatku VAT od wynagrodzenia adwokata za udzielenie pomocy prawnej z urzędu Mariusz Bogusz s. 115-121
Co adwokaci czynić powinni? Andrzej Michałowski Andrzej Zwara s. 121-125
O prawie oskarżonego do milczenia słów kilka Jolanta Chankowska s. 125-135
O losie dziecka skłóconych rodziców : studium przypadku (cz. I) Bohdan Bielski s. 135-141
Jeszcze o „adwokaturze Grishama” – odpowiedzi adw. O. Sztejnert i adw. A. Tomaszkowi Monika Strus-Wołos s. 142-143
Nowa była fala Stanisław Mikke s. 144-147
Pisk europejski Marian Filar s. 148-149
„Obława” : podzwonne PRL-u Andrzej Bąkowski s. 150-154
Portretowanie Piłsudskiego Marek Sołtysik s. 155-160
Jan Paweł II o historii, narodzie i społeczeństwie Magdalena Serwatka Tomasz Serwatka s. 161-164
Normalizacja adwokatury Piotr Ł.J. Andrzejewski s. 165-171
Zjazdy prawników polskich Anna Machnikowska s. 172-180
Z ostatniej chwili s. 181
Reforma adwokatury Kazimierz Zawadzki s. 181-182
"Wspomnienia z sali sądowej", Olgierd Missuna, Warszawa 1963 : [recenzja] Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) s. 182-183
100 lat temu Karolina Stremska s. 184-188
Aspen Skiing Co. przeciwko Aspen Highland Skiing Corp. – antymonopolowe problemy na stokach narciarskich w Aspen Mariusz Swora s. 189-194
Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Monika Małgorzata Gąsiorowska s. 195-197
Wspólnotowa „chain novel” : sędzia jako krytyk, twórca i kontynuator tradycji orzeczniczej Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 198-204
Sprawozdanie z drugiej Europejskiej Konferencji Sędziów „Sądownictwo a media”, Kraków, 25–26 kwietnia 2005 r. Stanisław Rymar s. 205-207
Sprawozdanie z Kongresu Federacji Europejskich Adwokatur (European Bar Federation, EBF) Drezno, 19-21 maja 2005 r. Michał Pełczyński s. 207-209
XXXIII Wiedeńskie Spotkania Adwokatów, Wiedeń, 3–5 lutego 2005 r. Ewa Stawicka s. 210-213
Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Barcelonie w dniach 3–5 lutego 2005 r. na temat „Etyka a wolnosć umowy w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata” Małgorzata Supera s. 213-214
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Imigracja w Unii Europejskiej” Magdalena Dębska s. 214-215
Study Visit, Londyn-Redditch, 16–20 maj 2005 r. Paweł Mazur s. 215-217
"Etyka prawnicza", Roman Tokarczyk, [b.m.] 2005 : [recenzja] Paweł Łabieniec Roman Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Kodeks postępowania karnego : komentarz", Katarzyna T. Boratyńska, Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Andrzej Ważny, Warszawa 2005 : [recenzja] Wojciech Kotowski Katarzyna T. Boratyńska (aut. dzieła rec.) Adam Górski (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Ważny (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Kodeks wykroczeń – Komentarz", Wojciech Kotowski, Kraków 2004 : [recenzja] Urszula Wilk Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe", Tadeusz Wasilewski, Toruń 2004 : [recenzja] Jacek Trawczyński Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 227-229
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 230-233
Co się komu należy? Stanisław Zabłocki s. 234-241
O niebezpieczeństwie dla adwokata wynikającym z możliwości zwrotu jego wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie gospodarczej Andrzej Malicki s. 242-243
Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, czeku, warrantu lub rewersu Karol Weitz s. 244-249
Kolejna wypowiedź judykatury na temat tak zwanej „ustawy 203” Teresa Flemming-Kulesza s. 250-252
Zasady konstruowania firmy spółki partnerskiej Eligiusz Jerzy Krześniak s. 253-258
Jak należy rozumieć zmianę w art. 409 k.p.c. określenia „wyrok” na „orzeczenie”? Andrzej Marcinkowski s. 259-260
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 261-266
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 267-275
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2004 r., SK 64 Joanna Dominowska s. 276-283
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r., III KKN 506 Marek Skwarcow s. 284-290
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 sierpnia 2004 r., I Akz 391 Michał Hudzik s. 291-297
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 298-301
Uchwała Nr 5 s. 301-302
Uchwała Nr 6 s. 302
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 303-308
Z prac Biura Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 308-314
Egzaminy adwokackie w Izbie białostockiej Jerzy Korsak s. 315
50-lecie Zespołu Adwokackiego Nr 3 w Rzeszowie Janusz Czarniecki s. 315-316
Przywrócenie Sądu Okręgowego w Przemyślu Janusz Czarniecki s. 316
Zgromadzenie Warszawskiej Izby Adwokackiej Jakub Jacyna s. 317-320
Sprawozdanie z działalności Koła Seniorów za lata 2002–2004 Stanisław Śniechórski s. 320-322
Sprawozdanie z działalności Koła Seniorów za lata 2002–2004 Stanisław Śniechórski s. 320-322
Zachować w pamięci tych, którzy pod Bolonią Stanisław Mikke s. 323-324
Rusza kampania informacyjna Komisji Europejskiej skierowana do polskich prawników Alicja Karbowska s. 325-326
Adwokat Wacław Sudziarski (1926–2005) Edmund Mazur s. 327-329
Adwokat Stefan Suwała (1925–2004) s. 329-330
Komunikaty s. 331