Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 74
Palestra
2005, Tom 50, Numer 9-10(573-574)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawą z 3 czerwca 2005 r. (cz. II) Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 9-17
Prawne podstawy odpowiedzialności producenta (importera) samochodów za szkodę wyrządzoną klientom przez autoryzowanego dealera Michał Wojtyczek Jan Znamiec s. 18-29
Karnoprocesowe znaczenie zgody dziennikarza na składanie zeznań co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową Antoni Bojańczyk s. 30-44
Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny (cz. II) Radosław Koper s. 45-57
Zaskoczyć promotorów rewolucji – w związku ze zmianą ustawy Andrzej Michałowski s. 58-61
Konstytucyjne zadania samorządu adwokackiego na tle nowego brzmienia przepisu art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze Andrzej Zwara s. 62-65
Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcie sądów (cz. II) Joanna Agacka-Indecka s. 66-69
Zakres obowiązku bezpośredniego doręczania pism procesowych przeciwnikowi w sprawach gospodarczych po nowelizacji k.p.c. Michał Wojtyczek s. 70-76
„Spisane będą...” Spisane zostały Stanisław Mikke s. 77-81
Dwadzieścia pięć lat minęło! Marian Filar s. 82-83
Oriana Fallaci w „Wywiadzie z sobą samą” i w „Apokalipsie” Andrzej Bąkowski s. 84-87
Uprowadzenie Zofii Stryjeńskiej Marek Sołtysik s. 88-93
Pokojowe przesłanie Jana Pawła II Adam Daniel Rotfeld s. 94-96
Marian Paweł Sokołowski – adwokat, peowiak, poseł na Sejm RP, działacz konspiracji piłsudczykowskiej w czasie II wojny światowej Marek Gałęzowski s. 97-100
Metamorfozy „Przeglądu” (cz. II) Stanisław Milewski s. 101-104
Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905–1907 Halina Kiepurska s. 105-111
Przegląd prasy prawniczej s. 111-112
Adwokat Zygmunt Hofmokl-Ostrowski (1873–1963) s. 112
100 lat temu Karolina Stremska s. 113-115
Pactum de quota litis jako sposób wynagradzania czeskiego adwokata : argumenty za i przeciw w międzynarodowym kontekście porównawczym Ondej Dostál Ewa Stawicka (tłum.) s. 116-126
Aplikacja adwokacka w Czechach i na Słowacji Tomasz J. Kotliński s. 127-134
Jefferson Parish przeciwko Hyde – legalność wiązania produktów przez przedsiębiorców posiadających siłę rynkową Mariusz Swora s. 135-142
Krajowa skarga na brak rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jako środek wyczerpujący postępowanie krajowe przed złożeniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie Zbigniew Cichoń s. 143-147
Sędzia i prawodawca we wspólnotowym systemie prawnym Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 148-152
"Historia warszawskiej adwokatury", Zdzisław Krzemiński, [b.m] 2005 : [recenzja] Zdzisław Krzemiński Stanisław Mikke s. 153-154
"Kodeks karny : komentarz", Andrzej Marek, Warszawa 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 154-158
"Publiczne prawo rzymskie : skrypt wraz z wyborem źródeł", Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Warszawa 2005 : [recenzja] Janusz Sondel Anna Tarwacka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Komentarz do Konwencji Montrealskiej z 1999 roku", Małgorzata Polkowska, Izabella Szymajda, Warszawa 2004 : [recenzja] Aleksander Tobolewski Małgorzata Polkowska (aut. dzieła rec.) Izabella Szymajda (aut. dzieła rec.) s. 162-163
„Rola prawników w demokratycznym państwie” – Warszawa, 25 czerwca 2005 r. : sprawozdanie z konferencji Anna Machnikowska s. 164-172
Trzecie Europejskie Forum Prawnicze Stanisław Rymar s. 172-173
Konferencja naukowa pt. „Karno-polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (w 50. rocznicę śmierci)” – Lublin–Kazimierz Dolny, 26–28 września 2005 r. Adam Redzik s. 173-175
Spełnienie warunku wzajemności przy uznawaniu i stwierdzaniu wykonalności orzeczeń zagranicznych Karol Weitz s. 176-182
Problem kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ważności umów o pracę Teresa Flemming-Kulesza s. 183-185
Czy można w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku odtwarzać treść zaginionego własnoręcznego testamentu spadkodawcy? Andrzej Marcinkowski s. 186
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 187-192
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 193-202
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. (cz. I) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 203-224
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r., III CZP 115 Bartosz Wojciechowski s. 225-231
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 2003 r., V CK 16 Przemysław Sobolewski s. 232-238
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2003 r., I CZ 192 Łukasz Kozłowski s. 239-245
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 marca 2005 r., II KK 404 Rafał Paprzycki s. 246-252
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 22 października 2004 r., I Acz 681 Jan Turek Monika Turek s. 253-262
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 263-264
Uchwała nr 29 s. 264-265
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 265-267
W Sejmie i Senacie : sprawozdanie z zakończenia prac parlamentarnych nad zmianami ustawy - Prawo o adwokaturze Joanna Agacka-Indecka s. 267-272
Konferencja prasowa w NRA Marcin Lewicki s. 273-278
List Prezydenta CCBE Bernarda Vatiera do Prezydenta RP Alekandra Kwaśniewskiego s. 278-279
List Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa do prezesa NRA adw. Stanisława Rymara s. 279
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich, Lublin 18 czerwca 2005 r. Andrzej Grabiński s. 280-281
IV Konferencja Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich, Kazimierz Dolny, 20–22 maja 2005 r. Andrzej Grabiński Bartosz Grohman s. 281-282
List Stowarzyszenia „Stanisławów” O. Beczubiak s. 282-283
Delegacja Bydgoskiej Rady Adwokackiej u Metropolity Gnieźnieńskiego s. 284
Adwokat Jan Maciaszek uhonorowany tablicą pamiątkową s. 284-285
Informacja o egzaminie adwokackim w Izbie bydgoskiej s. 285-286
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bydgoszczy Andrzej Dzierżykraj-Lipowicz s. 286-287
Medale „25-lecia Podpisania Porozumień Sierpniowych” dla gdańskich adwokatów Agnieszka Kilian Anna Koziołkiewicz-Kozak s. 287-289
Informacja o egzaminie adwokackim Marek Karczmarzyk s. 290
Jubileusz 25-lecia powstania Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Mirosław Olczyk s. 290-291
Wyciąg z protokołu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 6 września 2005 r. s. 291-292
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie Janusz Czarniecki s. 292-293
ORA w sieci Janusz Czarniecki s. 293-294
Pozostał w naszej pamięci Stanisław Mikke s. 295
IX Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym Ryszard Kurnik s. 296-298
Chorwacja jakiej nie znamy : mumie w kościele Św. Błażeja na Istrii Stanisław Szufel s. 298-300
List Rady Etyki Mediów do Redaktora Naczelnego tygodnika „Wprost” Magdalena Bajer s. 300-301
Prof. dr hab. Andrzej Wąsek (1943–2003) : w drugą rocznicę śmierci Lech K. Paprzycki s. 302-307
Adwokat Elza Erlich (1917–2004) Joanna Ładomirska-Zelga s. 307-308
Adwokat Roman Zarębski (1943–2004) Władysław Finiewicz s. 308-309
Kilka uwag w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowego Prawa o adwokaturze Stanisław Śniechórski s. 310-312
Cios w klientelę Janusz Czarniecki s. 312-313
W odpowiedzi Gronu Młodych Autorów Jacek Kędzierski s. 313-315
Nie powtórzyłem kłamstw propagandy komunistycznej Marek Gałęzowski s. 315-317
Uwagi dotyczące prawnych aspektów dalekowschodnich sportów i sztuk walki w Polsce (w związku z artykułem Janusza Czarnieckiego) Piotr Chlebowicz s. 317-320