Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Palestra
1970, Tom 14, Numer 1(145)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rozstrzygniecie konkursu na wspomnienie adwokackie w okresie ostatniego 50-lecia s. 3-4
Dyskusja redakcyjna w „Palestrze" s. 5-31
Procesowe zagadnienia tajemnicy adwokackiej Alfred Kaftal s. 31-50
Odurzenie alkoholem a zagadnienie uznania niepoczytalności : rozważania na tle nowego kodeksu karnego PRL Marian Filar s. 51-57
Blaski i cienie k.p.k. z dnia 10.IV.1969 r. Jan Palatyński s. 58-64
Obowiqzek obecności i prawo uczestnictwa oskarżonego przy czynnościach procesowych w postępowaniu sądowym Roman Łyczywek s. 65-80
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Z. Krzemiński E. Wengerek s. 81-87
"Prawo spadkowe w zarysie", J. Gwiazdomorski, [b.m.] 1967 : [recenzja] Władysław Żywicki J. Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 87-91
Naczelna Rada Adwokacka s. 91-108
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 109-110
Prasa o adwokaturze s. 110-115
Kronika Stefan Cieślak Aleksander Czacki E. Mazur Stanisław Szufel s. 115-120