Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1970, Tom 14, Numer 2(146)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzi czytelników na pytania redakcji s. 3-22
O radcach prawnych : na tle artykułów J. Milewskiego Józef Huczko s. 23-32
Pełnomocnictwo a tak zwany stosunek podstawowy Zdzisław Krzemiński s. 32-37
Niektóre zagadnienia uwłaszczeniowe w świetle małżeńskiego prawa mojątkowego Stanisław Rakowski s. 38-45
„Znikome niebezpieczeństwo społeczne czynu” na tle problematyki materialnej (społecznej) treści przestępstwa w k.k. z 1969 r. Adam Krukowski s. 46-62
Problematyka kontaktów obrońcy z oskarżonym aresztowanym — w świetle nowego kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego Maria Lipczyńska s. 62-74
Pytania i odpowiedzi prawne Wiesław Chrzanowski s. 74-81
Kilka uwag w sprawie emerytów i rencistów w adwokaturze Lesław Myczkowski s. 81-84
"Przepisy o adwokaturze : komentarz", (red.) S. Garlicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Albrecht S. Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 84-87
"Problematyka prawna nieruchomości", Marek Gintowt, Stanisław Rudnicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Karol Potrzobowski Marek Gintowt (aut. dzieła rec.) Stanisław Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 87-89
Notka redakcyjna o pracy adw. dr Marii Danuty Pełki-Sługockiej s. 89
Obrona pracy doktorskiej adwokata Zdzisława Krzemińskiego s. 89-90
Naczelna Rada Adwokacka s. 91-102
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 103-107
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 107-111
Informacja s. 111-112
Prasa o adwokaturze s. 113-116
Rok Wydawniczy 1970 — Nowości Wydawnictwa Prawniczego Józef Bielski s. 116-120
Sprostowanie s. 120