Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1970, Tom 14, Numer 3(147)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu Zdzisław Krzemiński s. 3-7
Przestępstwo szpiegostwa w świetle nowego kodeksu karnego z 1969 r. Tadeusz Taras s. 7-24
Nowe prawo karne procesowe Polski Ludowej : charakterystyka ogólna Marian Cieślak s. 24-35
O granicach i kierunku środka odwoławczego w świetle nowego k.p.k. Alfred Kaftal s. 35-49
Kolejność obowiązku alimentacyjnego między pasierbami a ojczymem lub macochą : na margines!« uchwały Sqdu Najwyższego z dnia 28 maja 1968 r. III CZP 49 Bronisław Dobrzański s. 49-55
Artykuł 34 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Przemysław Helsztyński Andrzej Lewandowski s. 55-59
Współpraca adwokatów z organizacjami społecznymi i instytucjami lecznictwa przeciwalkoholowego Witold Kotowski s. 59-65
W sprawie „znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu" Kazimierz Buchała s. 66-74
Pytania i odpowiedzi prawne s. 74-79
"Ustawodawstwo dewizowe", Z. Bidziński, K. Sosnowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Bronisław Koch Z. Bidziński (aut. dzieła rec.) K. Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 79-83
"Sowietskaja adwokatura : Zadaczi i diejatielnost’", (red.) A. A. Krugłow, Moskwa 1968 : [recenzja] ANdrzej Świątkowski A.A. Krugłow (aut. dzieła rec.) s. 84-87
Stulecie wydania książki A(dama) N(iemirowskiego) pt.: „Pogląd dziejowy i zasadniczy na stanowisko obrońcy” Roman Łyczywek s. 87-89
Naczelna Rada Adwokacka s. 90-108
Prasa o adwokaturze s. 109-115
Z prasy zagranicznej M. Przybyłowski s. 115-118
Kronika Zbigniew Czerski M. P. s. 118-122
Konkurs s. 123