Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Palestra
1970, Tom 14, Numer 4(148)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do życiorysu Włodzimierza Lenina : Lenin jako prawnik Franciszka Świetlikowa s. 3-9
Naprawienie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza pocztowego Adam Szpunar s. 9-19
Podstawowe zmiany w prawie karnym i związane z nimi zadania obrońcy wojskowego Teofil Leśko s. 20-32
Ochrona bezpieczeństwa drogowego w nowym kodeksie karnym Marek Olszewski s. 32-47
Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w świetle art. 217 § 3 k.k. Henryk Popławski s. 47-60
Podstawy rewizyjne w nowym k.p.k. w świetle postulatów teorii i praktyki Feliks Prusak s. 60-77
Pytania i odpowiedzi prawne s. 77-79
"Otwiestwiennost’ nacistskich priestupnikow", N.S. Aleksiejew, Moskwa 1968 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Gaberle N.S. Aleksiejew Aleksiejew (aut. dzieła rec.) s. 79-83
Naczelna Rada Adwokacka s. 83-84
Prasa o adwokaturze s. 84-91
Kronika Janusz Korpała J. Strzykała s. 91-93
Sprostowanie s. 93
Komunikat s. 94