Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1970, Tom 14, Numer 5(149)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd adwokacki w dobie walki z okupacji hitlerowskiej : przyczynki do dziejów adwokatury polskiej w okresie 1939—1945 — ciąg dalszy Witold Bayer s. 3-9
Zrzeczenie się przedawnienia roszczeń majątkowych Sławomir Dalka s. 9-15
Odsetki w postępowaniu adhezyjnym Leopold Stecki s. 15-24
Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym : problemy wykładni Jerzy Grabowski Janusz Kochanowski s. 24-39
Podżeganie i pomocnictwo do łapownictwa w nowym kodeksie karnym Edmund Popek s. 40-52
Naprawienie szkody przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary na ile nowej kodyfikacji karnej Mikołaj Leonieni s. 53-64
Z problematyki badania osobowości sprawcy w kodyfikacji karnej z 1969 r. Edward Brożek s. 65-71
Ujawnienie dowodów przez sqd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy (art. 391 §2 k.p.k.) Adam Zelga s. 71-76
Uwagi na temat interpretacji art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29.IV. 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych (Dz.U. Nr 12, poz. 85) Witold Smolik s. 77-80
Pytania i odpowiedzi prawne Zenon Kosiński s. 81-82
Wspomnienie pośmiertne S. Synowiec s. 82-83
Naczelna Rada Adwokacka s. 84-85
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich T. Sarnowski s. 85-86
Prasa o adwokaturze s. 86-93
Z prasy zagranicznej Mieczysław Przybyłowski s. 93-96
Kronika Lesław Myczkowski s. 97-115
Sprostowanie s. 115