Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1970, Tom 14, Numer 7(151)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na Święto Lipcowe Jerzy Bednarczyk s. 3-4
Celnie i szybko Edmund Mazur s. 5-9
Rola adwokata w postępowaniu scaleniowym i wymiennym Stanisław Kołodziejski s. 9-25
Niektóre problemy umowy komisu : artykuł dyskusyjny Ryszard Ludwicki s. 25-32
Powództwo osoby bliskiej o zwolnienie od zabezpieczenia lub egzekucji według przepisów kodeksu karnego wykonawczego s. 32-42
O paragrafach 35 i 36 rozporządzenia o zespołach adwokackich Tadeusz Badowski Zygmunt Łaguna s. 43-49
Czy prokuratorowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu wydane w trybie art. 212 § 2 k.p.k.? Wacław Opałek s. 49-51
Obrona pracy doktorskiej adwokata Sławomira Dalki Wojciech Adamczak s. 51-52
Korespondencja s. 53
"Sytuacja prawna jednostki gospodarki uspołecznionej w procesie cywilnym", J. Krajewski, Toruń 1969 : [recenzja] J. Krajewski Z. Krzemiński s. 54-56
Naczelna Rada Adwokacka s. 56-69
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Karol Potrzobowski s. 70-73
Prasa o adwokaturze s. 73-76
Komunikaty s. 76-79
Kronika Jan Kanty Cisek Aleksander Czacki s. 79-81